Investiční výhled na druhé pololetí 2018: konsolidace trhů, ale i pár slunečných dní

Krátkodobé ukazatele reflektující vývoj světové ekonomiky jsou pozitivní. Výdaje spotřebitelů rostou stejně jako investiční výdaje firem, které jsou podporovány rostoucími zisky i vysokou důvěrou.

Přestože se investiční prostředí zdá být pro riziková aktiva příznivé, sentiment investorů mohou oslabovat rizikové faktory týkající se mezinárodního obchodu a politické situace v eurozóně.

Akcie jsou podporovány růstem výnosů, atraktivní rizikovou prémií a obezřetným postojem investorů.

Vztah rizika a výnosu se změnil, a proto lepší diverzifikace do aktiv, která generují výnos bez ohledu na vývoj trhu, se jeví jako klíčová. Příležitosti nabízí například dluhopisy rozvíjejících se trhů s krátkou splatností, dluhopisy okrajových zemí (ještě méně rozvinuté než rozvíjející se trhy), případně odpovědné investování.

Zrychlující ekonomický růst, kterého jsme byli svědky v roce 2017, se postupně změnil v konsolidaci. Podle NN Investment Partners (NN IP) je složité na trzích najít pro další růst palivo v podobě zvyšujících se zisků a zaměstnanosti, rostoucí důvěry nebo poklesu míry úspor.

Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Investment Officer v NN Investment Par tners, vysvětluje: „Klíčovou otázkou je, jak dlouho bude právě probíhající konsolidace
na trzích trvat. Krátkodobé ukazatele vývoje ekonomiky jsou pozitivní, spotřebitelé začínají opět více utrácet, rostoucí zisky a důvěra podporují kapitálové výdaje. Inflace mezd je zatím nízká, firemní investice zůstávají na rozumných úrovních, nižších než jsme byli svědky v roce 2008. Vývoj v dalších šesti měsících bude záviset na vývoji americké obchodní politiky a na tom, zda se aktuální situace rozvine v obchodní válku. Dalším významným prvkem bude také politický vývoj v eurozóně, který bude záviset především na tom, jak moc bude postoj italské vlády k rozpočtu a reformám odlišný od ostatních zemí.”

Co se monetární politiky týče, stále se vracíme k normálu. Americká centrální banka (FED) bude nadále utahovat měnovou politiku, ale není kam spěchat. Zdá se, že bude tolerovati mírně rostoucí inflaci, jen aby neohrozila hospodářský růst. Evropská centrální banka (ECB) bude i v posledním čtvrtletí omezovat program kvantitativního uvolňování směrem k nule. ECB zároveň vydala prohlášení, podle kterého by měly sazby zůstat stabilní až do léta 2019.

Akcie

Ceny akcií jsou podporovány řadou pozitivních faktorů. Růst firemních zisků by měl být v tomto i příštím roce stabilní, ačkoliv jeho absolutní výše v roce 2019 mírně poklesne. Navíc globální cyklický indikátor, který zahrnuje širokou škálu klíčových ukazatelů, začal opět růst. Riziková prémie zůstává u akcií stále atraktivní. Z pohledu sektorů udržujeme vyvážené rozložení investic mezi pozdně cyklické a defenzivní sektory. Regionálně preferujeme americký trh, který se aktuálně chová jako bezpečný přístav. K rozvíjejícím se trhům zaujímáme opatrný postoj, protože čelí nepříznivým faktorům, jako je silný dolar, vysoké ceny ropy, ale také riziko, že americká centrální banka zvýší sazby. Stejně tak nebezpečí v podobě sílícího obchodního napětí odrážejícího se v rostoucích clech může v těchto zemích ohrozit růst a výhledy zisků.

Dluhopisy

Na dluhopisových trzích aktuálně vane protivítr v podobě zvyšujících se úrokových sazeb a v postupném návratu monetárních politik k normálu. Ani na rozvíjejících se trzích se tento rok i přes silné fundamentální ukazatele dluh nevyvíjel pozitivně. Silnější americký dolar, vyšší ceny komodit, makroekonomická i politická nejistota spustily nedávnou korekci, která stojí za zápornou výkonností a odlivem kapitálu. Celkově je rozložení našich investic do dluhopisů rozvíjejících se zemí neutrální. Upřednostňujeme trhy okrajových zemí – tedy těch ještě méně rozvinutých než rozvíjejících se – které nabízejí vyšší výnosy a zároveň kratší splatnost než dluhy rozvíjejících se zemí. Okrajové země by měly růst rychlejším tempem než rozvinuté a rozvíjející se trhy. Při stále se zlepšujícím stavu ekonomiky a atraktivním ohodnocení očekáváme v této třídě aktiv ve střednědobém a dlouhodobém horizontu kladné výnosy.

 

 

Odebírejte novinky ze světa investic

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.