Investiční výhled na druhou polovinu roku 2020

15.07.2020 | iMěsíčník

První pololetí roku bylo pro kapitálové trhy jedním z nejhorších v historii. Úrokové sazby státních dluhopisů poklesly, těžce byly zasaženy rizikovější třídy aktiv a volatilita dosahovala rekordních úrovní. Nečekaný vývoj pokračoval i ve druhém čtvrtletí. Zatímco mezi 21. únorem a 23. březnem jsme byli svědky historicky nejprudšího poklesu trhů, v druhém čtvrtletí jsme zažili nejrychlejší zotavení. Pozitivní sentiment investorů byl podpořen také bezprecedentními fiskálními a monetárními stimuly v Evropě i USA.

Na konci června začaly trhy mírně kolísat kvůli zhoršující se dynamice šíření Covidu-19 v řadě rozvíjejících se zemí a na jihu USA. Klíčovou otázkou zůstává, jak rychle se trhy vrátí na své předkrizové úrovně a zda bude budoucí růst udržitelný. To vše bude záviset na vývoji epidemiologické situace a ochotě centrálních bankéřů a politiků ještě více podpořit ekonomiku. Čínská průmyslová aktivita se již vrátila na svoji původní úroveň. To se však nedá říct o Latinské Americe, Středním východu, Africe a značné části jižní Asie, kde denní přírůstky nakažených zůstávají vysoké.

Akcie

Kvůli nejistotě ohledně vývoje šíření Covidu-19 a nadcházejícím volbám v USA zůstáváme opatrní. Rychlost zotavení akciových trhů se bude odvíjet od zdravotní situace ve světě. I kdyby již nedošlo k dalšímu plošnému zpřísnění vládních opatření, domácnosti a firmy mohou změnit svoje zvyklosti a přistoupit na podobná opatření ze své vlastní vůle. To může ohrozit optimistický scénář, ve který investoři doufají.  

Z hlediska sektorů zůstáváme nadváženi v sektoru technologií, ale snížili jsme podíl akcií komunikačních služeb z důvodu jejich předražení. Zvýšili jsme podíl průmyslu, který dle našeho názoru bude profitovat z očekávaného ekonomického zotavení, a mírně nadvážili finance. Z hlediska regionální struktury stále preferujeme eurozónu před USA.

Další vývoj je třeba pečlivě sledovat, protože zotavení je velmi pravděpodobné, ale není jisté. Například finanční sektor se potýká s nízkými sazbami a zpožděnými splátkami hypoték. Skutečné dopady koronakrize budou známy až s odstupem času.

Dluhopisy

Preferujeme eurové a dolarové firemní dluhopisy investičního stupně. Firemní dluhopisy dle našeho názoru poskytují na rozdíl od akcií určitou míru ochrany před tržními poklesy a těší se i přímé podpoře centrálních bank díky jejich programům nákupu dluhopisů. Behaviorální aspekty, jako je postoj investorů k riziku, nás navádějí k opatrnosti. USA navíc čelí znepokojivému vývoji nákazy a s blížícími se volbami bude také těžší předvídat chování politiků.

Jsme přesvědčeni, že firemní dluhopisy rozvíjejících se trhů budou těžit ze solidních účetních rozvah, dostatečné likvidity a omezeného rizika refinancování, což jim pomůže ustát dopady koronakrize. Míra defaultů emitentů dluhopisů s vysokými výnosy vzroste až v druhé polovině roku, bude se však držet na historicky průměrných úrovních. Očekáváme nižší poptávku po bezpečnějších státních dluhopisech, proto nyní situaci monitorujeme a udržujeme neutrální nastavení.

Nemovitosti

Vysoká míra nejistoty při hledání výnosu vede obvykle k preferenci nemovitostí, nyní se však pozornost obrací k odolnosti nájmů a výplat dividend. Očekáváme, že negativní dopady oslabení na trhu práce se budou prohlubovat. Segment obchodních center je negativně ovlivněn nárůstem e-commerce a oslabením spotřebitelské poptávky, segment kancelářských budov trpí kvůli zvyšující se oblibě práce z domova.

Komodity

Poptávka po komoditách se zotavuje díky příznivému vývoji epidemiologické situace v Číně a většině rozvinutých zemí. Ceny komodit těží z masivních fiskálních a monetárních stimulů ve většině vyspělých ekonomik a také z toho, že čínská ekonomika se již vrátila na své předkrizové úrovně.  

Poté co došlo k obnovení poptávky po ropě a omezení její nabídky, cena ropy rostla. Vzhledem k rostoucím obavám o vývoj poptávky po komoditách kvůli novým epicentrům nákazy, jsme se rozhodli realizovat zisk prodejem našich pozic v mědi, stříbru, zlatu a kukuřici. Měď zůstává naší preferovanou komoditou.

Nechte si zasílat iMěsíčníky pravidelně!

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter NN iMěsíčník. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.

Pokud nebudete chtít tato sdělení dále dostávat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.