Jak investovat v době (korona)krize? Neutíkejte, ale investujte odpovědně

14.05.2020 | iMěsíčník

Kapitálové trhy zažívají v poslední době nebývale vysokou volatilitu a ekonomiky po celém světě se připravují na nevyhnutelnou recesi. Koronavirová krize postihla téměř celý svět a tak je na místě otázka, jak v této době investovat.

Vzhledem k tomu, že propady na trzích postihly více i méně rizikové třídy aktiv, je pro investory nyní nejdůležitější zůstat v klidu a neodklánět se od své investiční strategie. Kdo uteče a prodá své investice v době poklesu, prodělá. Kdo zachová chladnou hlavu a zůstane, má velkou šanci, že s návratem trhů k růstu se jeho ztráty smažou a začne opět vydělávat.

Současná krize je však velmi specifická v tom, jak silně zdůrazňuje nástup nových ekonomických trendů a důležitost odpovědného řízení firem. Kromě dodržení dlouhodobého investičního horizontu je tak rovněž velmi důležité investovat do firem, které jsou dostatečně odolné a přizpůsobivé, aby tuto krizi nejen překonaly, ale dokázaly přinášet svým investorům výnos i za dalších pět, deset či patnáct let. Jak ale takové firmy v dnešní době najít?

Význam ESG faktorů roste

Více než kdy jindy je nyní znát důležitost faktorů společenské odpovědnosti a udržitelného růstu, tzv. ESG (E – ochrana životního prostředí, S – sociální faktory a G – udržitelné řízení). Firmy, které se jimi řídí, mají mnohem větší šanci přežít toto složité období ve zdraví.

V posledních letech se zdůrazňoval především význam ochrany životního prostředí. Aktuální krize se ale mnohem více dotýká sociálních faktorů: jak se firmy starají o své zaměstnance a jak zůstávají propojeni během období izolace. Významnou roli zastává také faktor udržitelného řízení firem. Klíčovým kritériem je, zda mají firmy kvalitní kapitálovou strukturu a dostatek cash-flow bez nutnosti získávat prostředky na úkor svých akcionářů, například nevyplácením dividend.

Nové trendy – zdroje budoucího růstu

Důležitá je také schopnost adaptovat se na měnící se prostředí a schopnost generovat zisk v budoucnu. Tyto faktory ukazují, jak současné prostředí urychluje některé trendy, které budou pro budoucí růst světového hospodářství velmi důležité.

Například digitalizace – firmy poskytující on-line software řešení, různé komunikační nástroje, e-commerce a další zažívaly růst již dříve, dnes jsou však nepostradatelné. Stejně tak biotechnologické firmy, které se zabývají výzkumem a výrobou nových léků. Navíc, bezprecedentní pokles cen ropy, který tuto krizi ještě umocňuje, zasáhl řadu tradičních energetických společností a rostoucí nejistota ohledně dalšího vývoje tak podporuje firmy aktivní v oblastech alternativních energetických zdrojů.

Klíčovým faktorem úspěchu je identifikace zdrojů budoucího růstu. V NN Investment Partners jsme přesvědčeni, že tyto zdroje můžeme nalézt právě ve výše zmíněných trendech, které jsou součástí sedmnácti cílů udržitelného rozvoje OSN.

Do firem, které jsou v těchto oblastech aktivní, investují naše tematické fondy:

Téma: lidé a společnost

Téma: životní prostředí

Téma: inovace a udržitelný rozvoj

Tematické fondy představují zajímavou alternativu pro investory, kteří hledají dlouhodobé růstové příležitosti s cílem přestát krátkodobé výkyvy a dosáhnout zajímavého a udržitelného výnosu.

Odpověď na otázku „Jak investovat v době korony“ je tak zřejmá: neutíkejte z trhů, ale investujte do odolných a dlouhodobě udržitelných firem. Poklesy na trzích sice nemůžete odhadnout, ale můžete se na ně připravit vytvořením odolného portfolia s dlouhodobou a udržitelnou strategií.

 

Nechte si zasílat iMěsíčníky pravidelně!

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter NN iMěsíčník. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.

Pokud nebudete chtít tato sdělení dále dostávat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.