Komentář k vývoji NN Fondů v březnu 2021

28.04.2021 | iMěsíčník

Vývoj akciových trhů ve světě

 

 Komentář k vývoji NN Fondů

 

NN (L) International Czech Short Term Bond (CZK)

 • Sazby na peněžním trhu stagnovaly, zatímco výnosy krátkodobých i dlouhodobých českých státních dluhopisů rostly.
 • Relativně vyšší durace portfolia negativně ovlivnila zhodnocení fondu.
 • V průběhu měsíce jsme snižovali duraci fondu až na 1,83 roku. Průměrný výnos do splatnosti klesl z 0,96 % na 0,87 %.
 • Domníváme se, že trh přeceňuje budoucí růst úrokových sazeb, které podle nás tak rychle neporostou, a tak i nadále udržujeme vyšší duraci, než má benchmark.

 

NN (L) International Czech Bond (CZK)      

 • Výnosy dluhopisů rostly napříč všemi splatnostmi a strmost výnosové křivky českých státních dluhopisů se zvýšila.
 • Rozdíl mezi výnosy českých a německých státních dluhopisů se přiblížil nejvyšší historické úrovni.
 • Fond překonal benchmark.
 • Prodávali jsme dluhopisy s dlouhou splatností a nahrazovali je dluhopisy s kratší splatností, abychom snížili duraci fondu.
 • Výnos do splatnosti portfolia vzrostl na 1,75 % a durace klesla na 6,27 roku.

 

NN (L) International Central European Equity (CZK) 

 • Globální akciové trhy rostly, středoevropský region však nepříznivě ovlivňovala zhoršující se pandemická situace a pomalý postup vakcinace.
 • Pokračující rotace od růstových k hodnotovým akciím podpořila růst automobilového sektoru a souvisejících odvětví komodit a materiálů.
 • Dařilo se také evropským bankám, což pozitivně ovlivnilo výkonnost českého akciového trhu.
 • Pozitivní zhodnocení bylo primárně podpořeno investicemi do zdravotnického sektoru a relativně nižším zastoupením akcií polského herního průmyslu.

 

NN (L) First Class Multi Asset (CZK) 

 • Pozitivní sentiment investorů podpořil růst rizikových aktiv, zejména akcií.
 • Kvalitní firemní dluhopisy zaznamenaly mírně pozitivní zhodnocení, zaostaly však za rizikovějšími dluhopisy s vysokými výnosy.
 • Ke kladné výkonnosti přispěly především akcie, které vyvážily ztráty konzervativní složky fondu.
 • Zvýšili jsme duraci dluhopisové části portfolia z 2,3 na 3,2 roku.
 • Podíl rizikové složky ve fondu mírně vzrostl na 48,4 % (z toho akcie 35,6 %).

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (CZK)          

 • Evropské akciové trhy rostly, zatímco evropské dluhopisové trhy stagnovaly.
 • Fondu se dařilo a překonal benchmark.
 • Složení portfolia fondu bylo 56,8 % akcie a 43,2 % dluhopisy včetně hotovosti (8,4 % státní dluhopisy, 14,2 % zelené dluhopisy a 13,9 % ostatní firemní dluhopisy).
 • Udržujeme pozitivní náhled na akcie a firemní dluhopisy.
 • Snížili jsme duraci portfolia na 2,9 roku oproti benchmarku, který má duraci 3,8 roku.

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK)            

 • Globální akcie vzrostly o 6 % (MSCI World), zatímco evropské dluhopisové trhy spíše stagnovaly s růstem + 0,1 % (Bloomberg Barclays Euro Aggregate).
 • Ke konci měsíce představovala akciová složka 83 % a dluhopisová složka 17 % portfolia fondu. Díky tomu fond překonal svůj benchmark.
 • Chceme udržet vyšší podíl akciových investic prostřednictvím indexů S&P 500, EuroSTOXX, FTSE a dalších. U dluhopisů snižujeme expozici na USA a Kanadu.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (CZK)     

 • Pozitivní sentiment na trzích podpořilo schválení stimulačního balíčku v USA, zvýšení nákupu dluhopisů ECB v rámci nouzového pandemického nákupu aktiv (PEPP) a normalizace ekonomického růstu.
 • V prostředí rotace k hodnotovým akciím fond zaostal za benchmarkem kvůli svému zaměření na velké kvalitní firmy.
 • Pozitivně přispěly akcie ze sektorů zdravotnictví a materiálů, akcie firem z odvětví spotřebního zboží a energií naopak výkonnost zhoršily.

 

Nechte si zasílat iMěsíčníky pravidelně!

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter NN iMěsíčník. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.

Pokud nebudete chtít tato sdělení dále dostávat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů ve vztahu k Vaší registraci k odběru NN iMěsíčníku naleznete pod tímto odkazem.