Komentář k vývoji NN Fondů v lednu 2020

21.02.2020 | iMěsíčník

 

Vývoj akciových trhů ve světě

Komentář k vývoji NN Fondů

NN (L) International Czech Short Term Bond (CZK)

 • Výnosy krátkodobých českých státních dluhopisů vzrostly.
 • Průměrný výnos do splatnosti fondu vzrostl na 2,09 % s durací 0,7 roku.
 • Většina portfolia (69 %) je zainvestována do krátkodobých českých státních dluhopisů, zbytek je rozdělen mezi bankovní depozita, dluhopisy bank a nadnárodních institucí a hotovost.
 • Fond profituje z investic do krátkodobých státních dluhopisů s nižším rizikem a vyššími výnosy do splatnosti.

 

NN (L) International Czech Bond (CZK)

 • Průměrná durace fondu zůstala 6,95 roku, průměrný výnos do splatnosti fondu klesl na 1,78 %.
 • Inflace v prosinci meziročně vzrostla na 3,2 % a CZK výrazně posílila vůči EUR.
 • Ve srovnání s konkurencí fond patřil opět mezi nejlepší.
 • Strategie fondu využívá neobvyklého tvaru výnosové křivky a investuje na „obou koncích“, tedy nejen do dlouhodobých ale také do krátkodobých dluhopisů, které nesou vyšší výnos do splatnosti.

 

NN (L) International Central European Equity (CZK)

 • Trhy v regionu střední a východní Evropy zakončily leden negativně, taženy dolů propadem globálních rozvíjejících se trhů v důsledku rozšíření koronaviru.
 • Kladného zhodnocení dosáhl pouze rumunský akciový trh díky svému omezenému propojení s globálními trhy.
 • Pokles fondu zbrzdily jak investice do rumunských akcií, tak snížení podílu polských akcií síťových odvětví (utilities).
 • Ačkoliv jsme stále pozitivní na vývoj regionu střední a východní Evropy, díky aktuálnímu dění ohledně šíření koronaviru a jeho dopadům jsme velmi obezřetní. Preferujeme finanční (kromě Polska) a spotřebitelský sektor a rumunský trh obecně.

 

NN (L) First Class Multi Asset (CZK)

 • Počáteční oživení a růst trhů vystřídaly obavy z šíření epidemie koronaviru a útěk investorů k bezpečnějším aktivům.
 • Pozitivně ke zhodnocení fondu přispěly státní dluhopisy USA či Německa.
 • Naopak negativně se na výkonnosti fondu podepsaly investice do dluhopisů s vysokými výnosy a částečně i některé akciové tituly.
 • Na konci ledna jsme mírně snížili podíl akciové složky, nicméně náš střednědobý výhled na riziková aktiva je stále spíše pozitivní.

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (CZK)

 • I přes negativní náladu a propady na trzích byla výkonnost pozitivní.
 • K pozitivnímu zhodnocení přispěl větší podíl bezpečnějších aktiv a pravděpodobně také nižší citlivost na oblast rozvíjejících se trhů.
 • Evropský dluhopisový index zhodnotil 2,0 %, což přispělo ke zhodnocení fondu nejvíce. Ohledně dalšího vývoje zůstáváme obezřetní.
 • Dlouhodobá investiční strategie zůstává nezměněna, věříme v pokračování ekonomického oživení po odeznění paniky spojené se šířením koronaviru.

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK)

 • Propad trhů způsobený panikou ohledně šíření koronaviru negativně ovlivnil výkonnost akciové složky fondu. Pokles zaznamenaly také rizikovější typy dluhopisů.
 • Fond udržel kladnou výkonnost zejména díky kvalitním evropským dluhopisům.
 • Nadále udržujeme pozitivní náhled na rizikovější aktiva, nicméně vzhledem k aktuální situaci jsme mírně snížili podíl akcií a navýšili investice do státních dluhopisů.

 

NN (L) Global High Dividend (CZK)

 • Růst akciových trhů pokračoval i v lednu, ačkoliv pomalejším tempem.
 • Růstové akcie překonávaly svojí výkonností hodnotové. Mezi sektory se nejvíce dařilo IT a síťovým odvětvím (utilities), nejhůře energiím a materiálům.
 • Nižší výkonnost fondu byla způsobena zejména zaměřením fondu na hodnotové akcie.
 • Ačkoliv šíření virové epidemie zůstává rizikem pro čínský a potažmo globální růst, ostatní faktory (průmyslová výroba, trhy práce a obchodní důvěra) se vyvíjejí pozitivně.

Nechte si zasílat iMěsíčníky pravidelně!

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter NN iMěsíčník. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.

Pokud nebudete chtít tato sdělení dále dostávat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů ve vztahu k Vaší registraci k odběru NN iMěsíčníku naleznete pod tímto odkazem.