Komentář k vývoji NN Fondů v prosinci 2020

28.01.2021 | iMěsíčník

Vývoj akciových trhů ve světě

Komentář k vývoji NN Fondů

NN (L) International Czech Short Term Bond (CZK)

 • Sazba Czeonia se téměř nezměnila, zatímco průměrný výnos do splatnosti indexu českých státních dluhopisů (1-3 roky) vzrostl na 0,27 %.
 • Za rok 2020 fond díky vyšší duraci a konzervativnímu složení překonal všechny své konkurenty.
 • Průměrná durace portfolia vzrostla na 2,42 roku a průměrný výnos do splatnosti mírně klesl na 0,50 %.
 • Na konci roku bylo přes 85 % portfolia fondu zainvestováno v krátkodobých státních dluhopisech ČR, zbytek pak v ostatních dluhopisech a v hotovosti.

 

NN (L) International Czech Bond (CZK)     

 • Sklon výnosové křivky se snížil, když výnosy 2letých státních dluhopisů ČR vzrostly více než výnosy 10letých.
 • Za rok 2020 fond překonal všechny své konkurenty díky strategii založené na delší duraci.
 • Průměrná durace fondu klesla na 6,89 roku a průměrný výnos do splatnosti vzrostl na 1,16 %.
 • Portfolio fondu má shodné složení s benchmarkem až do splatnosti 9 let, nadvažuje však dluhopisy s delší splatností

 

NN (L) International Central European Equity (CZK)         

 • Růst akciových trhů se v středoevropském regionu projevil zjm. v odvětvích financí, spotřebního zboží a v petrochemickém průmyslu.
 • Prosincové zhodnocení negativně ovlivnila investice do vývojáře počítačových her, jehož dlouho očekávané uvedení nové hry na trh přineslo zklamání.
 • Kromě Rumunska zakončily ostatní středoevropské trhy rok 2020 s celkově negativním zhodnocením.
 • Výhledově jsme skeptičtí v případě Polska vzhledem k jeho politickému vývoji a rostoucímu riziku vládních zásahů do řízení velkých korporací se státní účastí.

 

NN (L) First Class Multi Asset (CZK) 

 • Akciím se dařilo, rostly zejména cyklické sektory. Mezi regiony zaznamenaly nejlepší výkonnost evropské a rozvíjející se trhy.
 • Světové dluhopisové trhy zaznamenaly smíšené výsledky, spready byly obecně užší.
 • Ceny komodit rostly, podpořeny zvýšenými cenami ropy a zemědělských komodit.
 • Podíl rizikové složky portfolia jsme mírně snížili na 44,3 % (z toho akcie 24,8 % a dluhopisy s vysokým výnosem 15,1 %).

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (CZK)

 • Evropské akcie (MSCI Europe) zhodnotily +2,4 %, zatímco evropské dluhopisy (Bloomberg Barclays Euro Agg.) spíše stagnovaly +0,1 %.
 • V portfoliu fondu bylo ke konci roku 52 % akcií a 48 % dluhopisů včetně hotovosti (10 % státní dluhopisy, 17 % zelené dluhopisy a 16 % ostatní firemní dluhopisy).
 • V novém roce očekáváme postupné oživování hospodářského růstu a pokračující podporu měnové a fiskální politiky.
 • Jsme pozitivní ohledně akcií a firemních dluhopisů a mírně jsme snížili duraci oproti benchmarku na 3,1 roku.

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK)           

 • Schválení vakcíny, fiskální dohoda v USA a Brexit s dohodou mezi VB a EU byly hlavní události, které podpořily vývoj kapitálových trhů na konci roku 2020.
 • Optimismus na trzích podpořil světové akciové trhy, které rostly o 2,3 % (MSCI World v EUR). Evropské dluhopisové trhy stagnovaly.
 • Složení portfolia fondu bylo ke konci roku výrazně nakloněné rizikovějším investicím: 78 % akcí oproti 22 % dluhopisů a hotovosti.
 • Jsme pozitivní ohledně akcií a očekáváme pokračující podporu ze strany hospodářské politiky, která by měla podpořit růst firemních zisků.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (CZK)      

 • Z regionálního pohledu se nejvíce dařilo akciím EU (dohoda o brexitu), USA (dohoda o fiskálních stimulech) a Japonska (oznámení nové fiskální podpory).
 • Dařilo se hlavně cyklickým sektorům (zjm. materiály, technologie, spotřební zboží a finance); defenzivní sektory (zjm. utilities) zaostávaly.
 • Úspěšný rok přisuzujeme kvalitnímu výběru společností s odolnými obchodními modely a silnými rozvahami, které jim pomohly přestát ekonomické šoky způsobené pandemií.

 

Nechte si zasílat iMěsíčníky pravidelně!

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter NN iMěsíčník. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.

Pokud nebudete chtít tato sdělení dále dostávat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů ve vztahu k Vaší registraci k odběru NN iMěsíčníku naleznete pod tímto odkazem.