Komentář k vývoji NN Fondů v srpnu 2020

21.09.2020 | iMěsíčník

Vývoj akciových trhů ve světě

 

Komentář k vývoji NN Fondů

 

NN (L) International Czech Short Term Bond (CZK)   

 • Z krátkodobého pohledu fond mírně zaostává, od začátku roku ale většinu konkurence překonává.

 • Průměrná durace fondu se k 17. září zvýšila na 1,99 a průměrný výnos do splatnosti klesl na 0,40 %.

 • Nadále udržujeme vyšší průměrnou duraci fondu, protože očekáváme, že ČNB může základní úrokovou sazbu snížit.

   

NN (L) International Czech Bond (CZK)

 • Dlouhodobé sazby opět mírně vzrostly.

 • Srpnová výkonnost fondu byla záporná, díky vyšší duraci však fond od začátku roku překonává většinu své konkurence.

 • Prodali jsme maďarské a české státní dluhopisy se splatností v roce 2021 a nakoupili střednědobé české státní dluhopisy.

 • Průměrný výnos do splatnosti fondu vzrostl na 1,04 %, průměrná durace naopak klesla na 7,18 roku.

 • Nadále udržujeme vyšší průměrnou duraci v porovnání s benchmarkem i trhem, protože očekáváme, že vzhledem k pomalému ekonomickému oživení může ČNB základní sazbu ještě snížit.

 

NN (L) International Central European Equity (CZK) 

 • Středoevropské akciové trhy v srpnu rostly v souladu s trendem na světových trzích, podpořeny navíc oživením ve finančním sektoru.

 • Nejlépe se dařilo rumunským akciím, které během měsíce prudce vzrostly díky nad očekávání dobrým výsledkům domácího finančního sektoru.

 • Pozitivní zhodnocení fondu bylo podpořeno zejména výkonností jednotlivých akciových titulů z oblasti IT, technologií a spotřebního zboží.

 • V portfoliu fondu jsme posílili zastoupení polských energetických akcií a vybrali jsme část zisků z našich investic v Rumunsku a Maďarsku.

   

NN (L) First Class Multi Asset (CZK)      

 • Srpen byl příznivý pro riziková aktiva, rostly hlavně akciové trhy. Dařilo se hlavně cyklickým sektorům.

 • Cena zlata dosáhla na začátku měsíce rekordních hodnot, po čemž následovalo hromadné vybírání zisků.

 • Světové dluhopisové trhy zaznamenaly smíšené výsledky.

 • Pozitivnímu zhodnocení fondu přispěl růst akcií, konzervativnější složka portfolia měla naopak negativní vliv.

 • Znovu jsme zvýšili zastoupení akcií v portfoliu. Podíl rizikové složky tak vzrostl na 48 %.

   

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (CZK)               

 • Evropské akciové trhy rostly, ačkoliv zaostávaly za širším indexem světových akcií v čele s USA.

 • Evropské dluhopisové trhy měřeno indexem Bloomberg Barclays Euro Aggregate mírně ztrácely (- 0,5 %) a zaznamenaly smíšené výsledky.

 • V souladu se svojí vyváženou evropskou strategií nemohl fond plně využít silného růstu amerických akciových trhů, i přesto od začátku roku překonává ostatní smíšené fondy v naší nabídce.

   

NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK)           

 • I přes složité politicko-ekonomické prostředí ve světě riziková aktiva pokračovala v růstovém trendu.

 • Šíření viru sice zrychlilo, ale vlády po celém světě se s tím snažily vypořádat tak, aby nemusely zavádět plošná uzavírání ekonomik, což trhy vnímaly pozitivně.

 • Index světových akcií MSCI All Country World (v EUR) v srpnu zhodnotil o 4,9 %, evropské dluhopisové trhy mírně ztrácely.

 • Tržní prostředí vnímáme jako příznivé pro riziková aktiva a v portfoliu fondu preferujeme akcie a firemní dluhopisy.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (CZK)      

 • V prostředí příznivém pro akciové trhy rostly zjm. akcie technologických firem, velké zavedené společnosti překonávaly malé (small caps) a růstové strategie (growth) dále zvýšily svoji relativní nadvýkonnost nad hodnotovými (value).

 • K výkonnosti fondu přispělo zejména nižší zastoupení sektoru síťových odvětví v porovnání s benchmarkem a výběr konkrétních titulů v sektoru energií a spotřebního zboží.

 • V portfoliu v srpnu nenastaly žádné změny. Zaměřujeme se dlouhodobě na společnosti s udržitelným obchodním modelem, které nabízejí inovativní řešení a mají pod kontrolou svůj růstový potenciál a výnosy.

 

 

Nechte si zasílat iMěsíčníky pravidelně!

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter NN iMěsíčník. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.

Pokud nebudete chtít tato sdělení dále dostávat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.