Komentář k vývoji NN Fondů v září 2020

20.10.2020 | iMěsíčník

Vývoj akciových trhů ve světě

 

Komentář k vývoji NN Fondů

 

NN (L) International Czech Short Term Bond (CZK)

 • Reposazba ČNB se v září neměnila, sazba CZEONIA mírně poklesla na 0,06 % a výnos do splatnosti indexu 1 až 3letých českých státních dluhopisů klesl na 0,08 %.

 • Fond díky vyšší duraci a konzervativnímu nastavení překonává od začátku roku většinu konkurence.

 • Přesunuli jsme investice z maturujícího státního dluhopisu do 3 a 5letých státních dluhopisů, díky čemuž vzrostla durace portfolia fondu na 2,2 roku. Průměrný výnos do splatnosti vzrostl na 0,36 %.

 • Očekáváme, že poptávka po krátkodobých českých státních dluhopisech bude růst a jejich výnosy klesat, a proto udržujeme vyšší průměrnou duraci fondu.

   

NN (L) International Czech Bond (CZK)      

 • Dlouhodobé sazby u 10letých státních dluhopisů klesly na 0,86 % a krátkodobé sazby na 0,06 %. Výnosová křivka se zploštila.

 • ČNB ponechala reposazbu na 0,25 % a česká koruna výrazně oslabila vůči euru na 27,2 Kč v reakci na zrychlující se šíření koronaviru v zemi.

 • Fond překonal svůj benchmark díky odlišné struktuře dluhopisů v portfoliu fondu.

 • Durace portfolia vzrostla na 7,25 roku a průměrný výnos do splatnosti mírně klesl na 1,01 %.

 • Očekáváme, že poptávka po českých státních dluhopisech ještě vzroste a ČNB sníží sazby, aby podpořila ekonomiku, a proto udržujeme vyšší průměrnou duraci.

 

NN (L) International Central European Equity (CZK)          

 • Po růstovém letním období středoevropské akcie vesměs klesaly, negativní vliv měl také pokles cen komodit.

 • Rumunsko jako jediné zakončilo „na nule“ a vymazalo téměř celou ztrátu od začátku roku.

 • Pokles výkonnosti zmírnily vybrané akcie z IT, technologického a spotřebního sektoru; do portfolia jsme přidali několik titulů ze sektoru zdravotnictví.

 

NN (L) First Class Multi Asset (CZK) 

 • Trhy rizikových aktiv značně kolísaly.

 • V nejistém prostředí poskytly investorům úlevu státní dluhopisy, jejichž 10leté výnosy mírně klesaly (EU) nebo stagnovaly (USA).

 • Negativní výkonnost fondu byla způsobena hlavně poklesem akcií a rizikovějších dluhopisů.

 • Snížili jsme podíl rizikové části portfolia na 40,6 %, zjm. zastoupení akcií. Část akciových pozic jsme přesunuli do nemovitostí.

 • Ze střednědobého pohledu jsme mírně nakloněni rizikovým aktivům (akcie, firemní dluhopisy).

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (CZK)          

 • Evropské akciové trhy zaznamenaly vyšší volatilitu; relativně lépe se však dařilo společnostem splňujícím kritéria odpovědného investování.

 • Evropské dluhopisové trhy (index Bloomberg Barclays Euro Aggregate) zaznamenaly pozitivní zhodnocení 1,0 %.

 • Díky své vyvážené strategii zaměřené na odpovědné investice do akcií a dluhopisů fond zaznamenal pozitivní výkonnost a překonal ostatní smíšené NN fondy.

 • K pozitivní výkonnosti fondu přispěl hlavně konkrétní výběr akciových titulů.

   

NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK)            

 • Výkonnost rizikových aktiv značně kolísala, většina akciových trhů skončila ve ztrátě.

 • K volatilitě na akciových trzích přispěl opětovný nárůst nakažených koronavirem a technická korekce cen akcií v americkém technologickém sektoru.

 • I přes aktuální nervozitu na trzích vnímáme relativně příznivý sentiment investorů ve vztahu k akciovým investicím a do budoucna uvažujeme o jejich mírném navýšení v portfoliu fondu.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (CZK)      

 • Akciové trhy značně kolísaly, doposud rostoucí americké trhy propadly kvůli korekci v technologickém sektoru.

 • Příznivý vývoj zaznamenaly japonské akcie a dařilo se také rozvíjejícím se trhům podpořeným zlepšující se čínskou poptávkou.

 • Hodnotové akcie mírně překonaly růstové, společnosti s menší kapitalizací překonaly velké korporáty.

 • Od začátku roku fond se svojí udržitelnou strategií překonává tradiční akciové indexy a po zásluze patří mezi nejúspěšnější akciové strategie NNIP.

 

 

Nechte si zasílat iMěsíčníky pravidelně!

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter NN iMěsíčník. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.

Pokud nebudete chtít tato sdělení dále dostávat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů ve vztahu k Vaší registraci k odběru NN iMěsíčníku naleznete pod tímto odkazem.