Komentáře k vývoji NN Fondů v říjnu

29.11.2021 | iMěsíčník

Vývoj akciových trhů ve světě

 

 

 

Komentář k vývoji NN Fondů

 

NN (L) International Czech Short Term Bond (CZK)

 • V říjnu ČNB naznačovala další zvýšení sazeb v budoucnu, krátkodobé úrokové sazby proto rostly a ceny dluhopisů kolabovaly.
 • Výnosy českých státních dluhopisů (1-3 roky) vzrostly z 1,95 % na 2,83 %.
 • Přestože fond zaznamenal ztrátu, díky lepšímu nastavení portfolia překonal svůj benchmark.
 • Prodali jsme střednědobé dluhopisy se splatností v roce 2025 a zainvestovali do nejkratšího českého státního dluhopisu se splatností v roce 2022.
 • Durace portfolia klesla na 1,1 roku a průměrný výnos do splatnosti vzrostl na 2,41 %.

 

NN (L) International Czech Bond (CZK)

 • Výnosy 10letých českých státních dluhopisů vzrostly na 2,65 % a výnosy 2letých na 2.93 %. Výnosová křivka dostala inverzní sklon.
 • Negativní výkonnost byla kvůli vysoké duraci fondu nevyhnutelná, ale díky lepšímu nastavení portfolia a diverzifikaci fond překonal benchmark.
 • V průběhu měsíce jsme nakoupili 2leté forwardy v koruně a v maďarském forintu a prodali menší část českých státních dluhopisů.
 • Průměrný výnos do splatnosti fondu vzrostl na 3,23 % a průměrná durace fondu klesla na 6,2 let.

 

NN (L) International Central European Equity (CZK)

 • Úspěšný začátek výsledkové sezóny potvrzuje náš předpoklad silného post-pandemického oživení napříč regiony.
 • Polská a česká centrální banka výrazně zvýšily úrokové sazby. To podpořilo lokální finanční sektor, který těží z vyšších úrokových marží a nižších nákladů na riziko.
 • Pozitivní výkonnost fondu byla podpořena relativně vyšším zastoupením finančního sektoru a utilit a nižším zastoupením akcií z oblasti IT.
 • Energetické společnosti v našem portfoliu těží z aktuálního růstu cen. Nadále preferujeme sektory financí a utilit.

 

NN (L) First Class Multi Assets (CZK)

 • Rizikovým aktivům se v říjnu dařilo: akcie, ropa, průmyslové kovy a nemovitosti zaznamenaly zhodnocení přes 5 %.
 • K pozitivní výkonnosti fondu přispěly především akcie, které kompenzovaly ztráty způsobené konzervativnější složkou portfolia (dluhopisy).
 • Navýšili jsme rizikovou část portfolia na 34,5 %, z čehož podíl akciové složky vzrostl na 26,8 % (přidali jsme hlavně investice do amerických akcií).
 • Na straně komodit jsme vyprodali naši pozici v ropě (WTI) a nově přidali investici do průmyslových kovů.

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (CZK)

 • Nepříznivý vývoj akciových trhů v září vystřídalo silné říjnové oživení.
 • Evropské akcie (MSCI Europe) vzrostly o 4,7 %, zatímco evropské dluhopisové trhy (Bloomberg Barclays Euro Aggregate) zaznamenaly mírnou ztrátu -0,6 %.
 • K pozitivní výkonnosti fondu přispěl především konkrétní výběr akciových titulů a nižší durace dluhopisového portfolia ve srovnání s benchmarkem.
 • Ke konci října bylo nastavení portfolia fondu 50,1 % akcií, 45,5 % dluhopisů a 4,5 % hotovost.
 • Máme neutrální náhled na akcie a udržujeme pozitivní náhled na firemní dluhopisy a relativně nižší duraci.

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK)

 • Říjen byl příznivý pro riziková aktiva, světový akciový index MSCI World v EUR vzrostl o 5,26 %, naopak index Bloomberg Barclays Euro Agg. klesl o 0,10 %.
 • K pozitivní výkonnosti fondu nejvíce přispěl konkrétní výběr akciových titulů.
 • Naše taktická „top-down“ alokace však výkonnost fondu zhoršila kvůli relativně nižší duraci dluhopisové části portfolia.
 • Zlepšili jsme náš náhled na akcie z neutrálního na mírně nadvážený.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (CZK)

 • Říjen byl velmi příznivý pro akciové trhy díky dobrým výsledkům firem a pozitivním makro datům.
 • Dařilo se akciím firem s vysokou kapitalizací (large-cap) a spotřebnímu sektoru (Tesla), nezbytné spotřební zboží a komunikační služby zaostávaly.
 • Naše zaměření na kvalitní a zavedené společnosti se vyplácí a fond díky jejich výborným výsledkům překonal index MSCI World téměř o 4 %.

 

 

 

Nechte si zasílat iMěsíčníky pravidelně!

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter NN iMěsíčník. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.

Pokud nebudete chtít tato sdělení dále dostávat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.