Nové akciové NN Fondy zaměřené na společensky odpovědné investování

NN Investment Partners nově nabízí v České republice 2 akciové fondy se strategií společensky odpovědného investování. Fondy vznikly ke dni 17. 5. 2017 sloučením fondu NN (L) Global Equity do NN (L) Global Sustainable Equity a NN (L) European Equity Opportunities do NN (L) European Sustainable Equity.

Nástupnické „sustainable“ fondy investují do zavedených světových (evropských) společností napříč různými regiony a sektory, jejichž aktivity jsou založené na standardech dodržujících politiku udržitelného rozvoje a ekologické a sociální principy (tzv. principy “ESG“ –  environmental, social and governance). Tyto společnosti kombinují respekt k sociálním zásadám (např. lidská práva, zákaz diskriminace, otázka dětské práce) a zásadám ochrany životního prostředí společně se snahou dosahovat svých obchodních cílů. Společnost NN Investment Partners má v oblasti odpovědného investování dlouholetou tradici, první NN fond s touto strategií byl založený již v roce 1999.

Investiční proces je založený na fundamentální analýze, která pracuje s nezávislými zdroji dat za účelem průzkumu ESG faktorů a následného výběru „zdola-nahoru“ (tzv. bottom-up) těch nejkvalitnějších akciových titulů do portfolia fondu. V průběhu investičního procesu je kladen velký důraz na kontrolu a řízení rizik.

V ČR je k dispozici eurová (P Cap EUR) a česká korunová (X Cap CZK) měnová třída fondu.  CZK třída fondu vznikla nově a tak pro ni zatím nejsou k dispozici údaje o historické výkonnosti, tedy ani měsíční zpráva (tzv. factsheet). Veškeré další informace a dokumenty ke stažení k novým fondům naleznete na www.nnfondy.cz.

Odebírejte novinky ze světa investic

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.