Riziko, že se turecká krize rozšíří, je podle nás malé. Přesto se vyplatí trhy sledovat.

Ekonomické problémy Turecka a rostoucí napětí mezi ním a Spojený mi státy vedly u světových investorů k poklesu důvěry v aktiva rozvíjejících se trhů. Tým NN Investment Partners specializující se na smíšené strategie identifikoval kromě turecké ekonomické krize také další faktory, které mohou ovlivnit další vývoj na akciových trzích a které se vyplatí sledovat. Jde o pozvolnější růst zisků, které trhům poskytují slabší podporu, horší náladu investorů, vývoj tech­nických ukazatelů a faktory souvisejícími s geopolitickými riziky. Pří kladem může být mezinárodní obchodní politika nebo diskuze ohledně italského rozpočtu.

Klíčovým zdrojem obav a rostoucí averze k riziku byla Evropsk á centrální banka (ECB), která zdůraznila, že několik bank je vystaveno rizikům souvisejících s vývojem v Turecku. Ceny rizikových aktiv poklesly a došlo k celosvětovému rozšíření spreadů. Prohlášení Evropské centrální banky negativně zasáhlo především bankovní sektor, nicméně rizikům tureckého vývoje zůstává skutečně vystaveno pouze pár bank ve Španělsku, Itálii a Francii. Situace by měla být pod kontrolou.

Ewout van Schaick, Head of Multi -Asset v NN Investment Partners vysvětluje: “Problémy turecké platební bilance ani kredibility se do dalších rozvíjejících se zemí nešíří. Jedinou zemí, která se aktuálně potýká s nerovnováhou, je Argentina. Její vláda se ale těší dobré pověsti a spolu s Mezinárodním měnovým fondem podniká potřebná opatření na makroekonomické úrovni.”

Zbytek rozvíjejícího se světa je podle van Schaicka v dobré kondici a odolný vůči případné turecké nákaze. Podstatnější je z tohoto pohledu vývoj v Číně, která v uplynulých letech dokázala snížit rizika tamního finančního sys­tému, a která nyní nastartovala uvolněnější ekonomickou politiku. Pokles hodnoty čínské měny renminbi, který byl v uplynulých měsících zdrojem nejistot, se pravděpodobně zastavil, což by mohlo pomoci měnám rozvíjejících se zemí a přispět v následujících měsících k opětovnému růstu těchto akcio­vých trhů.

Zdrojem obav investorů jsou však rovněž další události. Kongresu USA bylo ke schválení předloženo další zpřísnění sankcí proti Rusku, které by měly mít mnohem závažnější dopad na ruskou ekonomiku než sankce předchozí. Navíc se kdykoliv může zvýšit riziko eskalující obchodní války mezi USA a Čínou nebo Evropou. Další vývoj je méně předvídatelný s ohledem na blížící se americké volby, kdy se bude volit část Sněmovny reprezentantů a část Senátu.

Akciové trhy navíc ztrácí vítr, který jim vál do zad v podobě lepších než očekávaných výsledků hospodaření za druhé čtvrtletí, zejména v USA a v Japonsku. Tomuto zpomalení napomáhají rovněž přetrvávající geopolitická rizika v podobě diskuzí o italském rozpočtu nebo sankcí vůči Íránu a Brexitu. Z trhů vyprchal také pozitivní impuls, který s sebou nesly údaje o vývoji světové ekonomiky, jenž se nyní přesunula do konsoli­dační fáze, ačkoliv absolutní hodnoty ukazatelů jsou stále na vysokých úrovních.

V portfoliích smíšených fondů jsme mírně snížili podíl akcií, čímž jsme omezili rizika plynoucí z dalšího vývoje. Mírně nadproporční objem jsme ponechali pouze u akcií na rozvíjejících se trzích.

 

Odebírejte novinky ze světa investic

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.