Společensky odpovědné investování zažívá boom. Za poslední dva roky do něj přiteklo 5 bilionů dolarů

Výnosy vyšší o 20 %, spokojení zaměstnanci, udržitelný rozvoj, příroda zachovaná budoucím generacím. Tato kritéria nesplňují jen prvoplánovitě zelené firmy, ale třeba i americký řetězec Starbucks.

Stejně jako se dnes mění přístup zaměstnanců k firmám, mění se i přístup k jejich produktům. Lidé čím dál více kladou důraz na hodnoty a poslání firmy, ve které pracují. Zákazníci podle průzkumů stále častěji řeší, zda jsou výrobky, které kupují, vyrobeny férově a šetrně k životnímu prostředí. Do popředí zájmu se dostávají více a více značky s dobrým jménem. Navíc je dnes pomocí sociálních sítí snadné proměnit etické pochybení firem v mediální skandál, který může mít fatální dopady i na dobře prosperující firmu. Společnosti, které v takovém prostředí jednají eticky, dlouhodobě prosperují.

Až o 20 % vyšší výnos

V roce 2013 podrobili němečtí akademici Gregor Dorfleitner, Sebastian Utz a Maximilian Wimmer strategii společensky odpovědného investování dlouhodobé analýze. Došli k jasnému závěru, že akciová portfolia s vysokým podílem firem, které se chovají společensky a sociálně odpovědně, vykazují v dlouhodobém horizontu lepších výsledků. Při strategii “kup a drž” jsou výnosy na pětiletém horizontu lepší dokonce o 20 %.

Podle průzkumu Morgan Stanley z roku 2017 se 86 % mileniálů zajímá o odpovědné investování. Co tedy pro firmy sociální odpovědnost znamená? Nic víc, nic míň než ohleduplný a lidský přístup. K zaměstnancům, k dodavatelům, ke konkurenci, k obyvatelům míst, kde podnikají i k přírodě. Jednat nejen v souladu se zákony, ale i s všeobecnými pravidly morálky. Úspěšné společnosti na těchto hodnotách staví svoji firemní kulturu.

Odpovědné fondy na českém trhu

Téma udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti tak postupně proniká do oblasti kolektivního investování a tento trend sílí i na českém trhu.

„Téma sociální odpovědnosti a udržitelného rozvoje je z pohledu investorů velice perspektivní oblast. Často se setkáváme například s fondy investujícími do moderních environmentálních technologií, ale nejde zdaleka jen o sektor životního prostředí. Fondy zaměřené na společensky odpovědné investování vyhledávají příležitosti napříč všemi sektory a hodnotí firmy také například podle jejich přístupu k zaměstnancům, dodržování lidských práv či udržitelnosti podnikání do budoucna,“ vysvětluje generální ředitel NN Investment Partners v ČR Jan D. Kabelka.

Pilíře sociálně odpovědného investování

Sociálně odpovědné fondy investují do akcií firem, jejichž řízení je postaveno na třech hlavních pilířích: sociálním, finančním a environmentálním. Tyto firmy podnikají tak, že nenarušují udržitelnost životního prostředí, neporušují lidská práva, práva svých zákazníků ani zaměstnanců. Nevyužívají dětské práce, nepodílejí se na žádné z forem diskriminace, jaderném vyzbrojování či exportu zbraní do zemí s embargem. Zároveň udržují zdravé finanční ukazatele a mají potenciál rozvoje do budoucna. Existuje dokonce specializovaná londýnská burza Social Stock Exchange, kde se obchodují jen akcie sociálně odpovědných firem.

Výběr investičních titulů

Existují dvě základní strategie výběru akcií a dalších aktiv do portfolií. V případě negativního výběru investor ze svého portfolia vylučuje společnosti z „problémových“ sektorů - tabákové firmy, firmy vyrábějící alkoholické nápoje či firmy, které se zabývají hazardem nebo zbrojním průmyslem. Při pozitivním výběru jsou do portfolia vybírány akcie společností provádějících svou činnost v souladu se zásadami společensky odpovědného podnikání. 

Sociálně odpovědné fondy v NN Investment Partners

Společnost NN Investment Partners má v oblasti odpovědného investování dlouholetou tradici – první fond s touto strategií byl založen již v roce 1999.

„Náš investiční proces je založený na vlastních analýzách jednotlivých firem, v nichž jsou informace ověřovány z různých nezávislých zdrojů. Zdaleka nevycházíme jen z informací, které o sobě poskytuje sama firma,“ upřesňuje investiční ředitel NN Investment Partners v ČR Lubomír Vystavěl.

NN Investment Partners nabízí v České republice celkem 4 fondy s touto strategií:

NN (L) European Sustainable Equity

Investuje do evropských akcií. Do portfolia jsou zařazeny firmy, které podnikají v souladu se strategií společenské a environmentální odpovědnosti. Kromě celkové finanční analýzy hodnotíme také faktory, které mohou výrazně ovlivnit celkovou výkonnost firmy v dlouhodobém horizontu.

https://www.nnip.com/CZ_cs/private/Fondy/Prehled-fondu/view/name/NN-L-European-Sustainable-Equity-P-Cap-EUR/isin/LU0991964320.htm

NN (L) Global Sustainable Equity

Fond investuje do portfolia světových akcií v souladu se strategií společenské a environmentální odpovědnosti. Při analýze jednotlivých firem bereme v úvahu nejen klasické finanční ukazatele, ale i faktory, které mohou dlouhodobě a výrazně ovlivnit celkovou výkonnost firmy.

https://www.nnip.com/CZ_cs/private/Fondy/Prehled-fondu/view/name/NN-L-Global-Sustainable-Equity-X-Cap-CZK-hedged-i-/isin/LU1542713687.htm

NN (L) Global Equity Impact Opportunities

Fond investuje do světových společností, které vedle finančního výnosu vytvářejí pozitivní sociální a ekologické dopady. V portfoliu jsou akcie společností napříč různými společenskými tématy, zeměmi a sektory. Výběr akcií probíhá na základě důkladné analýzy společností, angažmá a měření společenského dopadu.

https://www.nnip.com/CZ_cs/private/Fondy/Prehled-fondu/view/name/NN-L-Global-Equity-Impact-Opportunities-X-Cap-CZK-hedged-i-/isin/LU0295015134.htm

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

Portfolio fondu tvoří z poloviny nástroje s pevným výnosem ze zemí eurozóny a z poloviny evropské akcie společností a emitentů, kteří realizují politiku udržitelného vývoje a zohledňují životní prostředí, sociální principy a principy etického vedení. Společnosti jsou vybírány pomocí vylučujícího screeningu, který vylučuje společnosti s vážnými a strukturálními problémy týkajícími se kontroverzního jednání a kontroverzních aktivit.

https://www.nnip.com/CZ_cs/private/Fondy/Prehled-fondu/view/name/NN-L-Patrimonial-Balanced-European-Sustainable-X-Cap-CZK-hedged-i-/isin/LU0405489120.htm

 

Více informací o zmíněných fondech, jejich výkonnosti a dokumenty ke stažení naleznete na www.nnfondy.cz.

Odebírejte novinky ze světa investic

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.