Investiční seriál: Smíšené fondy jako investiční řešení

06.05.2021 | Novinky

Pro část finančních rezerv, které potřebují investoři na zavolanou, zůstává ideálním produktem bankovní nebo spořící účet. Je však potřeba si uvědomit, že tyto produkty nejenže v současném prostředí nízkých úrokových sazeb nenesou prakticky žádný úrok, ale navíc z nich postupně ukrajuje i inflace. Alternativou pro krátkodobé uložení finančních rezerv pro investiční horizont okolo jednoho roku mohou být fondy krátkodobých dluhopisů. Jakou strategii ale volit pro správu střednědobých a dlouhodobých rezerv? Zde je možné být výrazně odvážnější. A můžete být o to odvážnější, o co delší je váš investiční horizont.

Investoři mají hned dvě možnosti. Své investiční portfolio si můžou poskládat sami, což obnáší vybrat si akciové a dluhopisové investice v poměru, který přesně odpovídá jejich rizikovému profilu. Investoři však musejí mít dostatečné znalosti i čas sledovat vývoj na trzích a adekvátně upravovat svoje investiční portfolio. Pokud se však nechcete o nic starat, můžete investovat do smíšených fondů.

Smíšené fondy investují do různých typů aktiv prostřednictvím jediné investice. Obvykle se jedná o kombinaci dluhopisů a akcií, existují ale také fondy, které mají širší zaměření a investují rovněž do komodit nebo nemovitostí. Konzervativní složku tvoří zpravidla dluhopisy, které portfoliu dodávají jednak stabilitu spojenou s nižším kolísáním hodnoty, ale také nižší výnosy. Potenciál vyšších výnosů zajišťuje akciová složka, se kterou se však pojí i vyšší riziko.

Proč jsou smíšené fondy mezi investory tak oblíbené?

Odpověď je celkem snadná. Pokud máte dostatek času a znalostí, můžete si své portfolio spravovat sami. Většina drobných investorů ale věnuje svůj čas spíše práci, rodině, koníčkům a hledá profesionální správce aktiv, kteří se budou o jejich finanční rezervy starat na základě předem dohodnutých pravidel neboli investiční strategie fondu. Individuální správa investičního portfolia je pro drobné investory většinou nedostupná, a tak se jako nejlepší možnost ukazují právě smíšené fondy.

Smíšené fondy vyhledávají atraktivní příležitosti napříč různými finančními trhy. V rámci jediné investice tak získáte vyvážený mix různých typů aktiv. Portfolio manažeři nastavují poměr akciové a dluhopisové složky podle aktuálního tržního vývoje. Cílem je dosáhnout optimálního poměru mezi výnosem a rizikem. Klíčová je zde aktivní správa zajišťující, že v období hospodářského růstu fond využívá potenciálu akciového trhu a generuje zisky, zatímco v období poklesu omezuje ztráty díky konzervativní složce portfolia.

Smíšené fondy jsou nejoblíbenější investicí v ČR a jejich obliba nadále roste. Podle Asociace pro kapitálový trh ČR přesáhl v roce 2020 objem investovaných prostředků ve smíšených fondech 210 mil. korun.

 

Jak vybrat investiční řešení na míru?

Investoři by měli věnovat pozornost především dvěma základním kritériím:

 

1. Jaký je jejich investiční horizont?

 

 

2. Jaká je očekávaná kolísavost portfolia?

Vyšší kolísavost portfolia znamená, že fond má sice potenciál dosáhnout vyšších výnosů, ale snáze se může propadnout do záporných čísel.

 

 

 

Zodpovězením těchto základních otázek investor zjistí, zda chce investovat:

 

 

 

 

Smíšené fondy v nabídce NN Investment Partners

V naší nabídce naleznete tři smíšené fondy, které reprezentují investiční řešení různých rizikových profilů. Ve všech případech se jedná o fondy zajištěné v české koruně.

Opatrné investiční řešení – fond NN (L) First Class Multi Asset

Jde o fond s cíleným výnosem. Jeho cílem je dosahovat na 4letém investičním horizontu roční výnos 3 % nad úroveň evropských peněžních trhů s maximálními výkyvy portfolia do 8 % ročně. V případě vysokého kolísání trhů může být podíl konzervativní složky (státní dluhopisy vysoké kvality a hotovost) až 100 %. V opačném případě investuje až 50 % do rizikovějších aktiv (akcie, nemovitosti, komodity) s potenciálem vyšších výnosů. Tento fond je určen pro investory, kteří preferují méně volatilní investice s přísným řízením rizik i za cenu relativně nižšího zhodnocení.

Vyvážené investiční řešení – fond NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

Fond kombinuje investice do evropských akcií a dluhopisů v poměru 50 : 50, který může portfolio manažer upravit podle aktuální situace na trzích. Všechny společnosti v portfoliu musí splňovat náročná kritéria sociálně-environmentální odpovědnosti. Fond je určen pro investory, kteří hledají středně rizikovou investiční strategii s odpovídající výkonností. Fond patří mezi nejlepší evropské smíšené fondy, což dokazuje také získané nejvyšší hodnocení od agentury Morningstar.

Dynamické investiční řešení – fond NN (L) Patrimonial Aggressive

Jedná se o takzvaný fond fondů, který nenakupuje přímo jednotlivé tituly, ale investuje do nich prostřednictvím jiných fondů. Fond kombinuje investice do akciových a dluhopisových fondů v poměru 75 : 25, který může upravit podle aktuální situace na trzích. Základ portfolia fondu tvoří fondy, které investují do akcií zavedených globálních firem (predevším z USA a EU) doplněných evropskými dluhopisovými fondy. Fond je určen dynamickým investorům, kteří hledají dlouhodobou investici do světových akcií s menším podílem konzervativní složky. Fond patří také mezi nejlepší evropské smíšené fondy s nejvyšším hodnocením od agentury Morningstar.