Favoritem investorů zůstávají smíšené fondy

Podle tiskové zprávy Asociace pro kapitálový trh České republiky dosáhl objem majetku svěřený správcům aktiv za první čtvrtletí roku 2018 výše 1,365 bilionu Kč a investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice celkové hodnoty 479,83 mld. Kč. V porovnání s posledním čtvrtletím roku 2017 tak majetek ve fondech klesl o více než 3,6 mld. Kč. Pokud bychom při zpracování dat vyloučili jednorázový odkup velkého institucionálního klienta, investice obyvatelstva do fondů by i nadále vykazovaly mírný růst. I přesto můžeme pozorovat určité zpomalení tempa růstu, které je pravděpodobně důsledkem vyšší volatility kapitálových trhů a horších historických výkonností.

Nejvíce nových investic plyne i nadále do fondů smíšených, avšak nárůst zaznamenaly také aktiva nemovitostní, akciové fondy, fondy fondů a fondy peněžního trhu. Naopak s poklesem investic se potýkají fondy dluhopisové a strukturované.

Kompletní znění tiskové zprávy Asociace pro kapitálový trh ČR si můžete stáhnout pod odkazem níže.

Odebírejte novinky ze světa investic

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.