Komentář portfolio manažera k vývoji českých státních dluhopisů

Čtrnáctidenní repo sazba se zvýšila z 5,0 % na konci března na 7,0 % na konci června 2022, čímž ČNB pravděpodobně na chvíli přerušila svůj rekordní cyklus zvyšování sazeb. Rozdíl k depozitní úrokové sazbě eurozóny, která je -0,5 %, stoupl na sedm a půl procenta, což se od vzniku eura ještě nestalo.

Růst krátkodobých úrokových sazeb způsobil i růst výnosů dluhopisů. Výnos do splatnosti českých desetiletých státních dluhopisů tak vzrostl z 3,82 % v březnu na 4,91 % v červnu, zatímco výnos dvouletých státních dluhopisů se zvýšil z 4,82 % na 6,42 %. Celosvětový růst úroků způsobil pokles světových dluhopisových cen a nejhorší výkonnost dluhopisových trhů za dlouhá desetiletí či dokonce staletí.

Trh nyní očekává, že se české krátkodobé úrokové sazby dostanou nad 7,8 % na konci roku, přičemž první pokles úrokových sazeb by měl přijít na jaře. I tak zůstávají úrokové sazby na úrovních, které tu panovaly naposledy na konci devadesátých let. Krátkodobé úrokové sazby jsou ve skutečnosti tak vysoké, že bez ohledu na budoucí vývoj je v ročním horizontu matematicky poměrně obtížné dosáhnout záporné výkonnosti portfolia.

V portfoliu dluhopisového fondu NN (L) International Czech Bond jsme během druhého čtvrtletí udržovali nižší duraci v porovnání s benchmarkem. Nižší durace je totiž relativně méně citlivá na pohyb úrokových sazeb. K 30. červnu byla průměrná durace portfolia 5,36 roku při průměrném výnosu do splatnosti 6,35 %.

V portfoliu fondu krátkodobých dluhopisů NN (L) International Czech Short Term Bond jsme se pohybovali s durací okolo benchmarku. K 30. červnu byla průměrná durace 1,03 roku při výnosu do splatnosti 6,94 %.

 

 

Odebírejte novinky ze světa investic

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.