Scénáře tržního vývoje v roce 2022 po geopolitických otřesech

Konflikt na Ukrajině spustil řetězovou reakci v globální ekonomice: komoditní trhy posílily, inflace vzrostla na úroveň, která nebyla zaznamenána od 70. let 20. století, Fed a ECB zaujaly jestřábí postoje a ekonomický sentiment se zhoršil. Ovlivnilo to také hlavní neznámé, kolem kterých jsou vystavěny naše scénáře pro rok 2022.

Naše scénáře popisují kontext, v němž se může vyvíjet tržní prostředí. Jsou uspořádány podle čtyř hlavních proměnných: fiskální politika, deglobalizace, nákladová inflace a nervozita centrálních bank.

Během pandemie hrály vlády v ekonomice stěžejní roli. Od vypuknutí konfliktu na Ukrajině vidíme další výdaje na obranu a intervence na energetických trzích. Přitom stále platí sliby na zvyšování výdajů v oblastech změny klimatu a zdravotnictví. V základním scénáři proto očekáváme, že trend expanzivních fiskálních politik bude pokračovat.

Sankce sice nevyloučily Rusko z globální ekonomiky, ale odřízly ho od západních zemí. Jsme svědky deglobalizace prostřednictvím cel, embarg, přesouvání výroby a omezování přístupu ke komoditám. Dlouhodobým důsledkem bude snížení globálního obchodu i kapitálových toků a méně efektivní globální ekonomika.

Celková inflace v současné době dosahuje v USA 6,4 % (PCE) a v eurozóně 5,9 % (CPI). Jedná se o nejvyšší úrovně za poslední desetiletí. Tato inflace je vyvolána silným negativním nabídkovým šokem, který pramení převážně z problémů v různých komoditních sektorech.

Poslední proměnná, nervozita centrálních bank, vystihuje výzvu, před kterou centrální bankéři stojí: najít rovnováhu mezi bojem s inflací a prevencí recese v době, kdy je zpřísňování měnové politiky vzhledem k povaze inflace méně účinné. Riziko chybného nastavení politiky v obou směrech je značné a možné důsledky jsou zachyceny v alternativních scénářích.

 

 

Základní scénář Rozbouřené vody: stagflační tlaky

Podle aktualizovaného základního scénáře bude v nadcházejících čtvrtletích přetrvávat nadměrná inflace, ale později bychom se měli dočkat její normalizace. Centrální banky budou uvážlivě dolaďovat cyklus zpřísňování v reakci na volatilní ekonomické údaje. Toto tržní prostředí oslabí globální ekonomiku. Riziko recese v USA je stále relativně mírné, Evropa však bude procházet ekonomicky slabším obdobím.

Dluhopisové výnosy v Evropě a USA budou nadále růst, a to zejména ve druhém čtvrtletí. Akciové trhy zůstanou zranitelné po celý rok. Až bude jasněji ohledně vývoje válečného konfliktu, inflace a politiky centrálních bank, trhy by se měly zotavit z nedávných korekcí. Poté však očekáváme jen mírný růst. Kombinace slabšího růstu a vyšších sazeb zřejmě povede také k vyšším spreadům firemních dluhopisů. 

 

Alternativní scénář Boční vítr: přetrvávající vysoká inflace 

Podle tohoto scénáře budou přetrvávat problémy v dodavatelských řetězcích, například v důsledku další energetické krize na konci roku. Neméně důležité je to, že vyšší ceny by mohly vyvolat mzdově cenovou spirálu. Snahy centrálních bank o zvyšování sazeb budou nedostatečné, a proto se nepodaří snížit reálné sazby a ukotvit dlouhodobá inflační očekávání. 

 

Alternativní scénář Bezvětří: recese v Evropě

Podle druhého alternativního scénáře budou centrální banky v boji proti rostoucí inflaci agresivně zvyšovat sazby, což povede k destrukci agregátní poptávky i poptávky po drahých komoditách. A pokud by fiskální politika nedokázala kompenzovat přísnější měnovou politiku, tak by přišlo také na recesi. To by se mohlo stát, kdyby výsledkem současné diskuse o fiskálních pravidlech v EU bylo znovuzavedení přísných rozpočtových pravidel v roce 2023. 

 

Na místě je opatrnost, nikoliv panika

Domníváme se, že investoři by se měli připravit na několik čtvrtletí vysoké inflace, další růst výnosů dluhopisů a zranitelné akciové trhy. Pro rizikové scénáře nadměrné inflace v průběhu několika let či okamžité recese však vidíme jen omezené důkazy.

Odebírejte novinky ze světa investic

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.