Nová sekce video komentáře na www.nnfondy.cz

31.07.2016 | Novinky

Podívejte se na videa s našimi portfolio manažery v nové sekci „video komentáře“ pod záložkou Aktuality na našich webových stránkách www.nnfondy.cz. Ředitel investic NNIP CR Horia Braun-Erdei a portfolio manažeři Igor Müller a Veronika Košťálová komentují dění na globálních a středoevropských trzích. Přímý link naleznete zde.