Chováme se odpovědně. Co o nás ale zřejmě (ne)víte?

15.10.2020 | Novinky

Pravděpodobně jste již zaznamenali, že jsme lídry v oblasti společensky odpovědného investování. Ptáte se, jak se takový lídr pozná? Jednak jsme s konceptem společensky odpovědného investování začali již v roce 1999, kdy odpovědnost ještě nebyla tak rezonujícím tématem, jednak za náš přístup ke společensky odpovědnému investování získáváme opakovaně nejvyšší rating A+ od OSN. A nesmíme zapomenout ani na dlouhodobě konzistentní atraktivní výkonnost a integraci ESG kritérií v rozsahu 71 % aktiv pod správou.

Zároveň si uvědomujeme, že záleží na přístupu každého z nás. Věděli jste, že…

  • Společnost NN snížila v roce 2019 svou uhlíkovou stopu vyprodukovanou na jednoho zaměstnance o 14 %?  

  • Solární panely instalované na naší centrále v nizozemském Haagu vyprodukovaly od ledna environmentální ekvivalent odpovídající množství 2 570 vysazených stromů?

  • Společnost NN IP snížila mezi lety 2017 a 2019 počet služebních leteckých cest o 40 %?

  • Počet služebních aut na benzínový a naftový pohon v rámci NN IP se mezi lety 2017 a 2020 snížil o 36 %?

  • Ve společnost NN IP se průměrný tisk na osobu snížil mezi lety 2017 a 2019 o 50 %?