I. díl: Investorské dilema aneb jak ustát tržní výkyvy

26.10.2020 | Novinky

 

Proč nyní trhy kolísají?

Sami si zřejmě domyslíte, že letošní vyšší kolísání trhů je způsobeno pandemií koronaviru. Setkali jsme se s tím již na jaře. Vlády vyhlašují nejrůznější omezení mobility a shromažďování, aby zamezily vysokým přírůstkům nově nakažených a vyhnuli se tak přetížení zdravotnických zařízení. Podniky a živnostníci musejí zavírat své provozy, vlivem výpadku příjmů dochází k propouštění zaměstnanců nebo dokonce bankrotům. Investory trápí nejistota, protože není zřejmé, kdy to všechno skončí a ekonomika se vrátí do normálu. Všechnu svoji pozornost tak upínají k vývoji vakcíny proti koronaviru.

Nic však není tak černé, jak to na první pohled vypadá. Centrální banky a vlády se totiž snaží ekonomiku podpořit bezprecedentními stimuly. Centrální banky snižují úrokové sazby nebo deklarují jejich dlouhodobou stabilitu a přistupují k navyšování programů kvantitativního uvolňování, aby zajistily dostatek volných peněz na trhu. Vlády kompenzují náklady na mzdy zaměstnancům, aby zamezily propouštění. To nám dává naději, že v tom investoři, domácnosti ani firmy nejsou sami.

Představuje kolísavost trhů pro investory hrozbu nebo příležitost?

Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně. Ti, kteří se drží svého investičního horizontu, se na konci zpravidla radují ze zhodnocení svého majetku. Naopak ti, kteří podlehnou pochybám o svém rozhodnutí, svého brzkého odkupu zpětně často litují. Ano, trh může klesat a může růst. Dodržte však svůj původní investiční horizont, tedy nevybírejte předčasně. Je to totiž to nejlepší, co můžete udělat.

U dynamických investic je doporučený investiční horizont minimálně 7 let, u vyvážených 5 let a u konzervativních 3 roky. Kromě našeho emočně založeného mozku totiž funguje také statistika a ta je stejně neúprosná. Mnozí mají ještě v živé paměti roky 2008-2009, kdy investičním světem zmítala finanční krize. I přesto se ti, kteří dodrželi investiční horizonty, radovali ze zisku. Dokonce i ti “smolaři”, kteří investovali do amerických akcií reprezentovaných indexem S&P500 na vrcholu, tedy 1. července 2007, se o 10 let později dívali na více než 60% výnos své investice.

Neúprosná statistika také říká:

  • Čím déle investujeme, tím větší máme pravděpodobnost, že dosáhneme investičního cíle.

  • S každou investicí jsou spojená rizika, bezriziková investice neexistuje.

  • Čím vyšší má investice očekávaný výnos, tím vyšší s sebou nese riziko možné ztráty a naopak.

Jaké jsou výhody pravidelného investování v době kolísání trhů?

Pravidelné investování znamená, že investor pravidelně (zpravidla měsíčně) investuje stále stejnou částku. Pravidelné investování slouží jak k budování finanční rezervy do budoucna, tak jako nástroj pro snížení investičního rizika. Pravidelným investováním můžete totiž výkyvy trhů využít ve svůj prospěch – při poklesu nakupujete více levnějších podílových listů fondu. Jakmile se hodnota podílu vrátí zpět, vyděláte, protože máte nakoupeno více podílových listů, než při jednorázové investici. Zároveň snižujete riziko nevhodného načasování investice. Více informací o principu pravidelného investování.

Pravidelné investování je vhodné pro investory, kteří…

  • chtějí postupem času nakumulovat zajímavou částku

  • nemají chuť nebo čas každý den sledovat vývoj trhů

  • chtějí s investováním opatrně začít

  • se chtějí radovat jak z růstu trhů (zhodnocení investice), tak i z jejich poklesu (příležitosti pro levnější pravidelné nákupy)