Investiční ředitel NNIP pro časopis Fond Shop: ESG strategie zůstanou nadvýkonné

24.04.2020 | Novinky

Ředitel pro investice ve společnosti NN Investment Partners C.R., a.s. se obává, že dno této krize ještě nenastalo. Příznivě vnímá sociálně odpovědné investování. Na něm staví i nové NN tématické fondy.

Fond Shop se zeptal Lubomíra Vystavěla, ředitele pro investice (Chief Investment Officer) společnosti NN Investment Partners Czech Republic na to, jak se společnosti dařilo v minulém roce, jak nahlíží na současnou pandemickou krizi v kontrastu s předchozí finanční krizí nebo co si myslí o sociálně odpovědném investování a jeho investiční perspektivě do budoucna.

Jak hodnotíte obchodní výsledky společnosti NN Investment Partners C.R. za rok 2019? O které vaše podílové fondy měli retailoví investoři největší zájem?

Rok 2019 byl pro naši společnost úspěšným rokem. Vlivem koronavirové krize jsme už skoro zapomněli, jak úspěšný byl rok 2019 také pro investory. Dařilo se nám dodávat velmi dobrou výkonnost jak v našich domácích strategiích orientovaných na středoevropský region, tak i v globálním měřítku. Navíc z pohledu novinek v produktové nabídce to byl pro naši společnost jeden z nejaktivnějších roků vůbec. Na začátku roku jsme uvedli nově fond českých krátkodobých dluhopisů NN (L) International Czech Short Term Bond, který je určen pro nejkonzervativnější klienty. Pak bych také zdůraznil změnu strategie naší vlajkové lodi, středoevropského akciového fondu NN (L) International Central European Equity. Ve druhé polovině roku jsme představili korunovou třídu fondu dluhopisů rozvíjejících se zemí NN (L) Emerging Markets Debt a rovněž nové tematické fondy. Zájem našich retailových klientů se ve velké míře soustředil také do našich NN investičních řešení.

Jaké výzvy z hlediska plnění obchodních a strategických cílů představuje pro společnost NN Investment Partners C.R. dosud náročný rok 2020, poznamenaný globální pandemickou krizí vyvolanou šířením koronaviru? Očekáváte významnou změnu investičních preferencí retailových klientů?

Koronavirová krize bude velkou výzvou nejen pro investiční společnosti, bude to velká výzva pro všechny. Aktuální tržní ocenění se může investorům zdát atraktivní, ale je třeba pečlivě sledovat další vývoj. Pozornost investorů by se měla upírat zejména k tomu, jaké budou další kroky centrálních bank a jak velké subvence schválí jednotlivé vlády. Domníváme se, že retailový klient se obecně nebude chovat jinak než v předchozích letech, ale očekáváme o stupeň nižší rizikový apetit.

Současnou situaci srovnávají někteří investiční stratégové a ekonomové s globální finanční krizí 2008-09, pokud jde o dosažené propady hlavních akciových indexů a předpokládaný pokles HDP v klíčových vyspělých i rozvíjejících se ekonomikách. Domníváte se, že celkové negativní následky pandemické krize pro globální ekonomiku a finanční trhy budou srovnatelné, horší nebo naopak mírnější než v případě finanční krize? Bude se to lišit v jednotlivých aspektech (světových regionech, sektorech, ratingových stupních u dluhopisů apod.)?

V současném období čelíme krizi zdravotní, ekonomické a finanční. Centrální banky a vlády zemí téměř po celém světě podnikly velmi razantní kroky pro odvrácení finanční a ekonomické krize. Vypadá to, že trhy jsou v tuto chvíli (tj. před Velikonocemi) uklidněny a finanční krize se zdá být prozatím zažehnána. Alespoň nás o tom přesvědčují akciové indexy, kdy např. S&P 500 od svého nedávného dna ze dne 23. března na úrovni 2 237 bodů posílil k 8. dubnu o 25 % na 2 750 bodů.

Obávám se ale, že jsme dno této krize ještě neviděli. Zejména proto, že zatím máme jen málo makroekonomických dat k posouzení toho, jak hluboká tato ekonomická krize bude. Očekávání nejsou nejlepší a analytici i ekonomové se předhání v poskytnutí co nejlepší vize. Téměř všichni však u svých předpovědí nezapomínají připomenout, že hlavně postup zdravotní krize a rozsah zdravotních a ekonomických opatření vlád a jejich efektivnost budou určovat, jak veliký propad HDP nás čeká, jak vysokou nezaměstnanost a kolik bankrotů uvidíme. Prvotní úvahy o rychlém zotavení jsou stále častěji opouštěny a místo písmene V popisujícího prudké odrazení ode dna tak častěji slýcháme o U nebo L.

Oproti předcházející krizi z roku 2008 není tentokrát příčinou slabina finančního sektoru, ale zdravotní ohrožení. Finanční sektor by se v této krizi naopak mohl stát velmi dobrým pomocníkem pro zažehnání krize ekonomické i pro řešení krize zdravotní. Při popisu dnešní situace nemůžeme vynechat ani zmínku o ropné cenové válce, která by za jiných okolností mohla pomoci ekonomickou krizi řešit. Pravdou ovšem je, že spor o objem ropné produkce přišel v době, kdy byl energetický sektor už tak dost pod tlakem zvyšujícího se ekologického uvědomění ve světě a také v době obrovského poklesu poptávky způsobeného omezením pohybu zboží a osob v souvislosti se zdravotní krizí. Domnívám se, že tato krize by mohla být výrazně horší než krize minulá. Myslím, že postiženy budou zejména sektory cestovního ruchu, osobní dopravy a energetiky. Naopak pozitivní dopady by měly být vidět například v IT a telekomunikacích.

NN Investment Partners nabízí akciové i dluhopisové fondy zaměřené na region střední a částečně východní Evropy, kde má skupina NN širokou investiční expertízu. Existují podle Vás dobré důvody k tomu, aby český retailový investor převažoval středoevropské / CEE trhy v akciové nebo dluhopisové složce portfolia (prostřednictvím vašich fondů)?

Domnívám se, že i pro běžného českého retailového investora je důležitá diverzifikace portfolia napříč třídami aktiv i regiony. Nejdůležitějším kritériem pro rozhodnutí investovat v našem regionu disproporčně více by měla být důvěra v lepší zhodnocení investice za menších rizik než v jiných oblastech světa. Silným argumentem pro větší váhu regionu je také měna, ve které bude investor s největší pravděpodobností chtít spotřebovávat výnosy z investic. Dalšími argumenty jsou lepší znalost prostředí a firem regionu nebo to, že svou investicí investor pomáhá financovat podnikání v „jeho“ zemi, čímž přispívá k jejímu hospodářskému růstu. Pomáhá zlevňovat kapitál, zlepšuje zaměstnanost a rozvoj společnosti, v níž žije. Společnost NN Investment Partners by si měl vybrat právě pro dlouholetou tradici a výbornou znalost středoevropských trhů, což je na výsledcích námi řízených fondů dobře vidět.

Společnost NN Investment Partners patří mezi známé průkopníky sociálně odpovědného investování či tzv. ESG kritérií environmentální, sociální a korporátní odpovědnosti. Neodsune ale současná pandemická krize, která sama o sobě vede k útlumu průmyslové výroby a z ní plynoucích emisí i k ekonomickým potížím mnoha firem, zájem o toto téma a příslušné fondy na vedlejší kolej?

Aktiva s lepším ESG hodnocením a s předpokladem jeho dalšího zlepšení budou dle mého názoru dále překonávat zbytek trhu. Nedávné výprodeje se nevyhnuly ani zeleným dluhopisům (tzv. green bonds), avšak fondy, které se na tento druh cenných papírů zaměřují, se těší neutuchajícímu zájmu o další investice i v tomto rozkolísaném období a zaznamenávají další přítoky investic. Tituly, které naši portfolio manažeři a analytici hodnotí z pohledu ESG pozitivně, by měly i nadále překonávat ty, které dobré hodnocení nemají. Vlády mnoha zemí se rozhodly investovat obrovské sumy na podporu ekonomiky. Bylo by logické, pokud by jejich regulace a investice směřovaly do rozvoje udržitelných projektů a uspíšily tak změny, které již probíhají. Příští krize může být krizí klimatickou. Proč by investice neměly směřovat raději udržitelným směrem než do projektů, které situaci zhoršují?

Připravujete letos nebo jste nedávno zavedli nějaké produktové novinky, např. nové podílové fondy či jejich korunové třídy, případně změny investičních strategií a poplatků?

Jak jsem již zmiňoval dříve, v loňském roce jsme představili celou řadu nových fondů nebo jejich korunových tříd. Budeme se i nadále zaměřovat na koncept společensky odpovědného investování a souvisejících strategií. V tomto kontextu bych rád vyzdvihl nové NN tematické fondy, které naše společnost připravila na konci roku 2019. Tematické fondy doplňují náš tradiční přístup o nový rozměr. Při definování investiční strategie využíváme faktorů odpovědného rozvoje OSN jakožto měřitelného parametru. Zaměřujeme se na tři témata: lidé a společnost, životní prostředí a inovace a udržitelný rozvoj. Věříme, že tento nový přístup obohatí portfolia našich klientů.

Dal byste investorům v současném turbulentním prostředí na finančních trzích nějaké konkrétní rady týkající se investiční strategie a taktiky?

Disciplína je základ. Je pravděpodobné, že nepromyšlenými změnami může investor více ztratit, než na nich vydělat. Doporučoval bych nepanikařit a držet se dlouhodobého investičního plánu. Dále doporučuji pracovat s kvalitními a časem prověřenými poradci, kteří využívají kvalitních investičních produktů etablovaných firem. Takové firmy poznáte tak, že mají zájem o skutečně dlouhodobou spolupráci a zároveň jsou členy národních asociací, jako je Asociace pro kapitálový trh ČR.

Zdroj: Převzato z časopisu Fond Shop 8/2020. Článek naleznete ke stažení pod odkazem níže.