Investiční seriál o Číně

V rámci uvedení korunové třídy fondu NN (L) Greater China Equity do naší nabídky jsme pro vás připravili investiční seriál o Číně a investičních přiležitostech, které nabízí.

 

1. díl: Čína a ESG – jde to vůbec dohromady?

Z Číny se stal jeden z nejambicióznějších států světa v oblasti čisté energie.

 

2. díl: Nové příležitosti pro globální investory

Má se za to, že čínská ekonomika bude do roku 2050 stejně velká jako ekonomiky USA a eurozóny dohromady.

 

3. díl: Ambice největší rozvíjející se ekonomiky

Zajištění udržitelného růstu na základě inovací je dnes pro Čínu velmi důležité.

 

4. díl: Investiční příležitosti na akciovém i dluhopisovém trhu

Vyhlídky růstu v Číně jsou lepší než na rozvinutých trzích a bezpečnější než na většině ostatních rozvíjejících se trhů.

 

5. díl: Velká čínská strategie – technologický rozvoj a endogenní růst

Čína, největší rozvíjející se ekonomika světa, je připravena stát se ještě dominantnějším hráčem na globální scéně.

 

Investice do čínských akcií nově i v české koruně

Využijte atraktivních investičních příležitostí s fondem NN (L) Greater China Equity, který je nyní dostupný také v české koruně.

Čínský trh vykazuje nízkou korelaci s globálními trhy. Čínští retailoví investoři drží totiž 48 % celkové tržní kapitalizace a vytvářejí 77 % celkového objemu obchodování. Sentiment čínských investorů je dosti nestálý a může způsobovat krátkodobě vyšší kolísavost trhů. Ideální strategií jsou proto pravidelné investice, které zajistí efektivní eliminaci rizik spojených se špatným načasováním.

Fond se hodí pro dynamičtější investory, kteří jsou ochotni tolerovat vyšší míru kolísavosti a sledovat výnosy na delším horizontu. Při dodržení dlouhodobého investičního horizontu jim bude odměnou vyšší výnos. Doporučený investiční horizont je 7 let.

Odebírejte novinky ze světa investic

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.