Komentáře k vývoji NN Fondů v prosinci

NN (L) International Czech Short Term Bond (CZK)

 • ČNB v prosinci opět překvapila trhy, když na konci měsíce zvýšila základní repo-sazbu o celé jedno procento na 3,75 %.
 • Výnosy do splatnosti 1 až 3letých českých státních dluhopisů vzrostly na 3,59 % a jejich ceny se výrazně propadly.
 • Meziroční inflace v listopadu vzrostla na 6 % (v prosinci na 6,6 %) a česká koruna posílila oproti euru na 24,86 CZK/EUR.
 • Fond kvůli vyšší průměrné duraci zaostal za konkurencí.
 • Snížili jsme průměrnou duraci portfolia na 0,99 roku, průměrný výnos do splatnosti vzrostl na 3,88 %.

 

NN (L) International Czech Bond (CZK)

 • Výnosy 10letých českých státních dluhopisů vzrostly na 2,86 % a výnosy 2letých vzrostly na 3,65 %. Inverzní sklon výnosové křivky se zvýšil.
 • Fond díky svému nastavení portfolia a investicím do firemních dluhopisů překonal benchmark.
 • Snížili jsme podíl investic do dluhopisů s vysokým výnosem a dluhopisů rozvíjejících se trhů.
 • Investovali jsme do dlouhodobých, měnově zajištěných, belgických státních dluhopisů.
 • Průměrný výnos do splatnosti portfolia vzrostl na 3,71 % a průměrná durace vzrostla na 6,66 roku.

 

NN (L) International Central European Equity (CZK)

 • Rostoucí ceny elektřiny dramaticky zvýšily zisky producentů a energetické akcie tak výrazně pomohly středoevropským indexům překonat většinu globálních trhů.
 • České akcie zakončily prosinec růstem, podpořeny zvýšením sazeb ČNB (posílením kurzu koruny k euru) a závazkem nové vlády omezit veřejné výdaje a snížit veřejný deficit.
 • Růst rumunských akcií byl rovněž podpořen energetickými společnostmi, které realizovaly vysoké zisky. Polský trh rostl díky spotřebitelskému sektoru.
 • V Maďarsku akciové trhy ztrácely kvůli obavám z lokálního politického vývoje.
 • Fond v prosinci překonal svůj benchmark zejména díky vyššímu zastoupení finančního sektoru a utilit a nižšímu podílu maďarských akcií.

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (CZK)

 • Evropské akciové trhy v prosinci rostly (MSCI Europe +3,0 %), naopak evropské dluhopisy ztrácely (Bloomberg Barclays Euro Agg. -1,2 %).
 • K pozitivní výkonnosti fondu přispěl hlavně konkrétní výběr titulů zaměřený na hodnotové akcie, které překonaly růstové, a nižší durace portfolia vzhledem k růstu sazeb.
 • V letošním roce očekáváme růst akcií i dluhopisových výnosů, ale také více nejistoty a výrazné kolísání cen.
 • Pro začátek letošního roku máme neutrální nastavení akciového portfolia, pozitivní náhled na firemní dluhopisy a udržujeme relativně nižší duraci.

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK)

NN (L) Patrimonial Defensive (CZK)

 • Oba fondy vycházejí ze stejného portfolia, liší se pouze nastavením akcií a dluhopisů v neutrálním nastavení:
  • NN (L) Pat. Defensive: 25 % akcií, 75 % dluhopisů
  • NN (L) Pat. Aggressive: 75 % akcií, 25 % dluhopisů
 • Světové akcie v prosinci rostly (MSCI World + 2,9 %), nejlepší zhodnocení přinesly tituly USA, naopak Japonsko a rozvíjející se trhy zaostávaly.
 • Nejlepší výkonnost zaznamenaly sektory IT, utilit, nemovitostí a materiálů; silně volatilní prostředí podporovalo defenzivní sektory zdravotnictví a nezbytné zboží.
 • Evropské dluhopisové trhy ztratily -1,2 %, výnosy státních dluhopisů USA kolísaly, zejména kvůli změnám politických očekávání, vysoké inflaci a vývoji pandemie.
 • Oba fondy z rodiny Patrimonial překonaly svůj benchmark.
 • K pozitivní výkonnosti přispěla naše taktická alokace aktiv, na základě které jsme nastavili v portfoliích relativně vyšší zastoupení akcií a nižší duraci dluhopisového portfolia. V tomto nastavení udržujeme fondy i pro nadcházející období.
 • Na konci měsíce bylo složení portfolia fondu:
  • NN (L) Pat. Defensive: 26 % akcií, 70 % dluhopisů, 4 % hotovost.
  • NN (L) Pat. Aggressive: 78 % akcií, 21 % dluhopisů, 1 % hotovost.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (CZK)

 • Světové akcie v prosinci vzrostly o 3,2 % (MSCI World v EUR), čímž upevnily výbornou celoroční výkonnost přes 31,1 %.
 • Růst trhů podporovaly silné firemní výsledky, zlepšující se makro data a optimismus ohledně vývoje pandemie.
 • Nejvíce se dařilo regionu USA a Evropy, hodnotové akcie překonaly akcie růstové a nejvýkonnějším sektorem se staly energie díky prudkému růstu cen ropy.
 • Fond měl v prosinci sice nižší výkonnost než benchmark, od začátku roku ho však překonal o více než 6 %, což podporuje důvěru v náš investiční přístup.
 • V průběhu měsíce jsme provedli jen málo změn v portfoliu, realizovali jsme zisk prodejem akcií společnosti Intuit a zainvestovali jsme do Intuitive Surgical.

 

NN (L) Global High Dividend (CZK)

 • Globální akciové trhy v prosinci rostly díky firemním ziskům, které vesměs předčily očekávání, a snížení obav z dopadu nové varianty koronaviru.
 • Relativní výkonnost fondu podpořilo vyšší zastoupení zdravotnického sektoru a nižší zastoupení spotřebitelského sektoru, čemuž přispěla především absence akcií Tesly a Amazonu v portfoliu fondu. 
 • Vyřazení akcií z odvětví nápojů a tabákových výrobků omezilo relativní zisky fondu.
 • Pro další období udržujeme vyšší zastoupení akcií finančních firem, očekáváme atraktivní příležitosti v sektoru zdravotnictví a vyhledáváme kvalitní tituly v energetickém sektoru. Zároveň udržujeme nižší zastoupení odvětví IT.

 

NN (L) Climate & Environment (CZK)

 • Řada nových nařízení a legislativních návrhů připravila cestu pro zlepšení transparentnosti v otázkách udržitelnosti.
 • Odmítnutí zákona prezidenta Bidena o sociálních a klimatických výdajích bylo trhy vnímáno velmi negativně.
 • K pozitivní výkonnosti nejvíce přispěly akcie společností z oblasti vodního hospodářství a částečně také energetické transformace.
 • Do portfolia fondu jsme nově přidali akcie společnosti Shoals Technologies a prodali jsme akcie firmy Siemens Gamesa (obě z odvětví energetické transformace).

 

NN (L) Health Care (CZK)

 • Sektor zdravotnictví v prosinci zaostal za širším akciovým trhem, především kvůli vlivu vyšších dluhopisových výnosů na diskontovanou hodnotu budoucích výnosů.
 • Jako stabilní, růstový sektor je zdravotnictví ovlivněno rostoucími výnosy více než jiná odvětví.
 • Fond kvůli výběru konkrétních titulů na základě oceňovacích metrik nepřekonal benchmark, ale přinesl svým investorům slušnou pozitivní výkonnost.
 • Nejlepší výsledek v portfoliu zaznamenala naše pozice ve společnosti Edwards Life Sicences, naopak nižší zastoupení společnosti Abbvie výkonnost fondu snížila.

 

 

Odebírejte novinky ze světa investic

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.