Napsali o nás: Portrét fondu NN (L) Global Sustainable Equity

Globální akciový fond investující výhradně do společností, které sledují politiku udržitelného rozvoje. V ČR je dostupný v eurové i do koruny zajištěné třídě. Na tříleté periodě poráží konkurenci.

NN (L) Global Sustainable Equity je globální akciový fond, který se zaměřuje výhradně na společnosti, sledující politiku udržitelného rozvoje. Fond tedy investuje v souladu s ESG kritérii a při výběru společností výrazně zohledňuje faktory z oblasti životního prostředí, sociální oblasti (např. lidská práva, zákaz diskriminace, otázka dětské práce) a oblasti řízení korporací. Aktuálně zároveň platí, že fond přímo vylučuje například investice do společností zapojených do prodeje (resp. výroby atd.) kontroverzních zbraní, výroby tabákových produktů nebo i těžby topného uhlí. Fond také uplatňuje striktnější omezení pro investice do společností, které se podílejí na činnostech souvisejících s hazardními hrami, zábavou pro dospělé, kožešinami a speciální kůží, vrtnými operacemi v arktických oblastech a břidličnou ropou a plynem. Jinak řečeno, na udržitelnost, resp. odpovědnost je kladen skutečně velký důraz. To ovšem neznamená, že by fond při výběru nezohledňoval „klasické“ finanční ukazatele, fundamentální analýzu a podobně. Fundamentální analýza je také nedílnou součástí investičního procesu a je kombinována právě s ESG kritérii. V České republice je fond dostupný v několika třídách, a to včetně jak eurové, tak i do koruny zajištěné.

 

Dobrá diverzifikace

Graf 1 ukazuje složení portfolia fondu z konce ledna z pohledu sektorů. Jak je vidět, fond je v tomto ohledu dobře diverzifikovaný a žádný sektor nemá vyloženě dominantní postavení. V případě regionálního složení asi nebude překvapením, že nejvyšší váha, cca 62 %, připadá na USA, následuje s 32 % Evropa a s necelými 3 % Japonsko.


Lepší než konkurence

Grafy 2 a 3 srovnávají do koruny přepočítanouvýkonnost eurové třídy fondu s dalšími v ČR dostupnými fondy, které také investují globálně a kladou nějakým způsobem důraz na udržitelnost. Korunovou výkonnost eurové třídy fondu uvádíme proto, že konkurence vesměs nemá do koruny zajištěné fondy a proto i v jejich případě bereme do koruny přepočítanou výkonnost eurových tříd tak, aby mělo srovnání smysl. Jak je vidět, portrétovaný fond si vede v tomto srovnání velmi dobře a konkurenci na tříleté periodě poráží. Opět ale podotkněme, že jednotlivé fondy nemusí mít vyloženě totožnou strategii. Celkově platí, že NN (L) Global Sustainable Equity může díky výborným výsledkům posloužit i jako základní část akciové složky portfolia zejména těm investorům, kteří kladou důraz na udržitelné investovaní, ESG kritéria a zároveň preferují aktivní správu. Výhodou je i dostupnost do koruny zajištěné třídy.

Odebírejte novinky ze světa investic

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.