Rekordní objem majetku v podílových fondech

21.05.2021 | Novinky

Pozitivní začátek roku byl ovlivněn zejména příznivým vývojem na kapitálových trzích a rezonujícím tématem vyšší inflace, která motivovala více domácností k investování. Nárůst investic do fondů podpořila rovněž odložená spotřeba domácností.

Investoři ke konci prvního čtvrtletí 2021 vložili do podílových fondů nabízených v České republice rekordních 619 miliard korun. Vůbec největší nárůst se týkal zejména akciových a smíšených fondů, s větším odstupem pak rostly také investice do nemovitostních a strukturovaných fondů. Opačný trend byl zaznamenán u fondů peněžního trhu a fondů dluhopisových.

NN Investment Partners se dlouhodobě řadí mezi pět největších investičních společností z hlediska objemu spravovaných aktiv a nadále drží 8% podíl na trhu.

 

Zdroj: AKAT ČR