Oznámení akcionářům o konání mimořádné valné hromady společnosti NN (L)

Z důvodu nedosažení požadované usnášeníschopnosti na mimořádné valné hromadě akcionářů společnosti NN (L) dne 13. ledna 2023, si vás dovolujeme upozornit na konání druhé mimořádné valné hromady, která se uskuteční dne 1. února 2023, aby se zabývala stejným programem za účelem aktualizace stanov.

Změny vstoupí v platnost 6. března 2023.