Oznámení akcionářům o konání výroční valné hromady společnosti NN (L) International

Dovolujeme si Vás upozornit na konání řádné valné hromady dne 20. října 2022 v 15:20 hod s následujícím programem: 

Program
1. Prezentace zpráv představenstva společnosti a nezávislého auditora.
2. Schválení roční účetní uzávěrky pro finanční rok končící dnem 30. června 2022.
3. Přidělení výsledků pro finanční rok končící dnem 30. června 2022.
4. Udělení absolutoria členům představenstva v souvislosti s jejich mandáty během finančního roku končícího dnem 30. června 2022.
5. Schválení odměn členů představenstva.
6. Zákonné jmenování: rezignace a/nebo obnovení mandátu.
7. Jmenování auditora.

Více informací se dočtete v oznámení akcionářům, které si můžete stáhnout pod odkazem níže.