Oznámení akcionářům o konání výroční valné hromady společnosti NN (L)

Dovolujeme si vás upozornit na konání výroční valné hromady dne 26. ledna 2023 ve 14:00 hod s následujícím programem: 

Program
1. Prezentace zpráv představenstva společnosti a nezávislého auditora.
2. Schválení roční účetní uzávěrky pro finanční rok končící dnem 30. září 2022.
3. Přidělení výsledků pro finanční rok končící dnem 30. září 2022.
4. Udělení absolutoria členům představenstva v souvislosti s jejich mandáty během finančního roku končícího dnem 30. září 2022.
5. Schválení odměn členů představenstva.
6. Zákonné jmenování: rezignace a/nebo obnovení mandátu.
7. Jmenování auditora.

Více informací se dočtete v oznámení akcionářům, které si můžete stáhnout pod odkazem níže.