Oznámení akcionářům společnosti ING (L) – únor 2014

Představenstvo společnosti rozhodlo o změnách prospektu, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2014.