Oznámení akcionářům společnosti NN (L) - duben 2019

Dovolujeme si vás upozornit na nové znění statutu fondu NN (L). O všech nadcházejících změnách ve statutu fondu se dočtete v oznámení akcionářům, které si můžete stáhnout pod odkazem níže, nebo jej můžete nalézt spolu s dalšími dokumenty ke stažení na našich webových stránkách u detailu vybraného fondu v sekci fondy. Všechny změny budou promítnuty do nové verze Prospektu k 1. červnu 2019.

Pozornost věnujte zejména změně názvu a investiční strategie NN (L) Latin America Equity. Nově bude fond NN (L) Latin America Equity investovat kromě zemí Latinské Ameriky i v Asii (vyjma Japonska), východní Evropě, Africe a na Středním východě. V hledáčku fondu jsou rovněž cenné papíry, jejichž podstatná část výnosů či zisků pochází z rozvíjejících se trhů. Základním předpokladem pro zařazení cenného papíru do portfolia fondu bude nově také splnění předpokladů udržitelného rozvoje a respektování sociálních a enviromentálních zásad.

Se změnou investiční strategie dochází rovněž ke změně názvu fondu na NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity. Dojde také k úpravě srovnávacího indexu (benchmarku). Původní srovnávací index MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (NR) bude nahrazen indexem MSCI Emerging Markets (NR).