Plánované webináře

19.04.2021 | Novinky

Na finančních trzích a ve světě investic se stále něco děje. Nahlédněte s námi na současný tržní vývoj a vývoj NN Fondů. Aktuálně jsme pro vás připravili investiční seriál.

Měli byste si však zjistit u svého distributora, zda fondy zmiňované v jednotlivých webinářích patří do kategorie fondů, které jsou pro vás vhodné. Upozorňujeme, že na webináře je potřeba se zaregistrovat.

 

Investiční seriál

Rotace k hodnotovým sektorům – krátkodobý trend nebo trvalejší změna

Poslední dekádě kralovaly růstové akciové strategie, z historického hlediska však hodnotové akcie dlouhodobě překonávají růstové. Hodnotové strategie se nyní znovu hlásí o slovo, vedou si totiž zpravidla lépe, když ekonomika vychází z recese. Stabilní dividendový výnos dokáže snížit kolísání jejich hodnoty. Pojďte se s námi podívat, proč se vyplatí zařadit je do investičního portfolia.

 • Úterý 20. 4. 2021 od 9 hod. – registrace tady

 

Dluhopisové příležitosti z celého světa 

Globální trhy firemních dluhopisů patří mezi atraktivní investiční příležitosti, které mohou vhodně doplnit konzervativní portfolio orientované na státní dluhopisy a nabídnout investorům potenciál vyššího výnosu. To je důležité zejména nyní, kdy centrální banky po celém světě vlivem koronakrize snížily úrokové sazby a výnosový potenciál státních dluhopisů se stal značně omezený.

 • Středa 21. 4. 2021 od 9 hod. – registrace tady

 

Odpovědný přístup v investování 

Cílem každého investora je finanční zhodnocení a za tímto účelem také vyhledává investiční příležitosti. V poslední době je ale čím dál důležitější také to, jaký dopad mají aktivity konkrétních firem na jejich okolí a jak udržitelné je jejich podnikání do budoucna. Principy společensky odpovědného investování tak pomáhají nejen vytvářet firemní hodnoty, zajišťují také rozvoj celé společnosti. Pro investory se tak tyto principy stávají novým investičním standardem.

 • Čtvrtek 22. 4. 2021 od 9 hod. – registrace tady

 

Sektor zdravotnictví 

Investice do ekonomických sektorů mohou přinést další dodatečný výnos do vašeho portfolia. Některá odvětví můžete preferovat pro jejich růstový potenciál, jiné zase pro jejich stabilitu. Zdravotnictví, energetika, spotřební zboží nebo finanční sektor? Zjistěte více o tom, jak sektorové investice fungují a jaké akciové fondy v naší nabídce můžete pro tento typ investic využít.

 • Pátek 23. 4. 2021 od 9 hod. – registrace tady

 

Příběhy v globálních fondech 

Vedle geografického nebo sektorového zaměření hledají investiční manažeři další způsoby, jak nalézt růstové příležitosti pro své klienty. Témata jako dopad klimatických změn, demografické změny, vývoj v chování spotřebitelů nebo také rozvoj nových technologií či infrastruktury mohou být velmi atraktivní investiční témata pro doplnění základního portfolia.

 • Pondělí 26. 4. 2021 od 9 hod. – registrace tady

 

Investice do čínských akcií – příležitosti a rizika

Čína se ukázala být jednou z nejvíce odolných ekonomik světa. Jak světová produkce vlivem pandemie klesala, čínské ekonomice se podařilo poměrně rychle odrazit ode dna a pokračovat v růstu. Zatímco v současné době stojí za jejich růstem především export komodit, do budoucna bude hnacím motorem spotřebitelská poptávka jejich vlastních obyvatel. A růst zdaleka nekončí. Výhled je více než slibný. Zjistěte více o rizicích a příležitostech, které čínské akcie nabízí.

 • Úterý 27. 4. 2021 od 9 hod. – registrace tady

 

České dluhopisové příležitosti

Investice do dluhopisů jsou základem každého dobře nastaveného portfolia. Zejména v turbulentních dobách jsou investory vyhledávanou třídou aktiv pro své základní charakteristické vlastnosti, které dodávají do portfolia tolik potřebnou stabilitu a míru konzervatismu. Pomůžeme Vám zorientovat se v různých typech dluhopisových strategií.

 • Záznam z webináře bude již brzy k dispozici

 

Smíšené fondy jako investiční řešení 

Smíšené fondy jsou ideálním prostředkem pro zhodnocení střednědobých a dlouhodobých rezerv. Umožňují investovat do různých typů aktiv prostřednictvím jediné investice a zároveň si vybrat vhodný poměr konzervativní a rizikové složky portfolia podle svého investičního profilu. Podívejte se jaké jsou jejich základní typy a důvody, proč je investoři s oblibou využívají.

 • Záznam z webináře bude již brzy k dispozici

 

Jsou středoevropské akcie stále atraktivní? 

Střední Evropa je prostor, ve kterém žijeme, který dobře známe a jehož ekonomickému vývoji také díky tomu rozumíme. S našimi sousedy máme společnou historii, kulturu a zvyky. Jsme si tolik podobní, a přitom tak krásně rozdílní. A právě tento „náš“ region prošel za posledních 30 let velmi dynamickým rozvojem a představuje tak další, velmi atraktivní investiční příležitost.

 • Záznam z webináře bude již brzy k dispozici

 

Skrytý potenciál v Evropě

Evropa je zdrojem technických a výrobních inovací a představuje rovněž špičku v oblasti ekologie a udržitelnosti. Oživení její ekonomiky je podporována rozsáhlými fiskálními a monetárními stimuly, vítězství Joe Bidena navíc povede ke snížení obchodního napěti mezi EU a USA. Region nabízí celou řadu příležitostí a růstový potenciál díky atraktivnímu tržnímu ocenění evropských akcií.

 • Záznam z webináře bude již brzy k dispozici

 

Fond dluhopisů rozvíjejících se trhů 

Země jako Čína, Rusko, Brazílie, Indie nebo Jižní Korea mají za sebou několik desetiletí velmi dynamického ekonomického rozvoje. Tyto a další země budují svou infrastrukturu, rozvíjí průmysl, inovují a adaptují se na nové technologie. Jejich obyvatelstvo bohatne, roste střední třída a její spotřeba. Jedná se o velmi atraktivní investiční oblast pro ty, kteří hledají další zdroj výnosu a nebojí se většího rizika.

 • Záznam z webináře bude již brzy k dispozici

 

Pohled na globální alokaci očima portfolio manažera (Jan Kvapil) 

Smíšené fondy umožňují investovat do různých typů aktiv prostřednictvím jediné investice a zároveň si vybrat vhodný poměr konzervativní a rizikové složky portfolia. A co teprve když se jedná o fondy oceněné nejvyšším ratingem od agentury Morningstar, čímž se řadí mezi 10 % nejlepších fondů dané kategorie? Podívejte se s námi, jak vybírá investice portfolio manažer těchto oceňovaných fondů Jan Kvapil.

 • Záznam z webináře bude již brzy k dispozici