Pololetní aktualizace našeho tržního výhledu

Výhled na druhou polovinu roku 2021 do značné míry podmiňuje otázka, jak se Fed a trhy vypořádají s vysokou inflací v USA. Naše tři scénáře zůstávají v platnosti. Základní scénář popisuje nejpravděpodobnější výsledek, alternativní scénáře zkoumají další možné budoucnosti. V této aktualizaci zveřejňujeme projekce pro sazby a výnosy konzistentní s každým scénářem (viz tabulka níže).

Náš základní scénář Tempomat předpokládá, že silné oživení rozvinutých ekonomik bude pokračovat a že Fed odloží zvýšení sazeb do roku 2023. V tomto prostředí by akcie měly mít prostor pro mírný růst. Na trhu však nemůžeme vyloučit nervozitu způsobenou inflací, která pravděpodobně zůstane vysoká i v následujících měsících.

V našem alternativním scénáři Na plný plyn popisujeme budoucnost, ve které se globální ekonomika přehřívá. Inflace vydrží zvýšená až do příštího roku a donutí Fed zasáhnout dříve, než nyní deklaruje. Třetí scénář Volnoběh představuje scénář, ve kterém dochází v USA i Evropě ke zpřísnění fiskální politiky, což by mohlo vést k nižšímu hospodářskému růstu a deflačním tlakům. Spotřebitelé se rozhodnou hromadit své úspory, výhled růstových aktiv bude pochmurnější a zůstane jen malý prostor pro růst sazeb.

 

Inflační špička je podle našeho základního scénáře přechodná

Věříme, že inflace v USA dosáhne vrcholu na konci tohoto roku. Různé inflační tlaky se jeví jako přechodné: výpadky v dodavatelských řetězcích by měly v nadcházejících měsících ustávat, OPEC pravděpodobně bude souhlasit se zvýšením dodávek ropy, vrcholí zadržená poptávka a konec čerpání amerického záchranného balíčku uvolní pracovníky zpět na trh práce.

 

Scénář Na plný plyn zkoumá možnost dlouhodobě vyšší inflace

Ale co když inflace v USA zůstane vysoká? Fed bude nucen dohánět dynamiku inflace a možná během několika čtvrtletí zvýší sazby na 2 %. Zpřísnění měnové politiky by pro trhy bylo dočasným šokem, ale jsme přesvědčeni, že Fed by zvolil strategii, která zabrání ekonomice sklouznout do recese.

Je zřejmé, že dynamika inflace je klíčovou strukturální nejistotou, která definuje výsledky jednotlivých scénářů. Další neznámou je sentiment investorů, což je naše divoká karta popisující iracionální nevázanost. Masivní monetární a fiskální stimuly vedly k růstům a pádům různých akcií ovlivněných děním na sociálních sítích, silným přílivem finančních toků do firem pro speciální akvizice i zběsilou jízdou kryptoměn. Ve scénáři Na plný plyn by sentiment investorů mohl způsobit divoké výkyvy.

 

Jak scénáře pomáhají při vytváření portfolií?

Myslíme si, že náš základní scénář Tempomat je dobrým výchozím bodem pro formování očekávání investorů. Míry a výnosy v tabulce jsou míněny jako střední hodnoty. Směrodatné odchylky měřené v dlouhodobém horizontu vám poskytnou představu o rozsahu typických výsledků.

Věříme, že naše alternativní scénáře jsou přidanou hodnotou pro scénář základní. Investoři mohou pomocí sazeb a výnosů v tabulce otestovat svá portfolia pro případ, že by se alternativní scénáře odehrály, a tak zkontrolovat, zda si mohou dovolit riziko strukturálních zlomů.

V současné sadě scénářů mají státní dluhopisy velmi omezený prostor pro růst a akcie jsou atraktivnější. To neznamená, že akcie jsou bez rizika; ale pokud snesete volatilitu v delším horizontu, máte dobrou šanci dosáhnout nadprůměrných výnosů očištěných o riziko.

 

Sazby a výnosy konzistentní s našimi scénáři

Odebírejte novinky ze světa investic

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.