Právní informace

Dovolujeme si vás informovat, že společnost NN (L) zveřejňuje výroční zprávu a účetní závěrku SICAVu za finanční rok končící dnem 30. září 2022. Celý dokument si můžete stáhnout pod odkazem níže…
Dovolujeme si vás informovat, že společnost NN (L) Patrimonial zveřejňuje výroční zprávu a účetní závěrku SICAVu za finanční rok končící dnem 30. září 2022. Celý dokument si můžete stáhnout pod odkazem…
Dovolujeme si vás upozornit na nové znění statutu neboli prospektu fondu NN (L) účinného od 23. ledna 2023. Dokument si můžete stáhnout pod odkazem níže. 
Z důvodu nedosažení požadované usnášeníschopnosti na mimořádné valné hromadě akcionářů společnosti NN (L) dne 13. ledna 2023, si vás dovolujeme upozornit na konání druhé mimořádné valn…
Z důvodu nedosažení požadované usnášeníschopnosti na mimořádné valné hromadě akcionářů společnosti NN (L) International dne 13. ledna 2023, si vás dovolujeme upozornit na konání druhé mimořádn…
Z důvodu nedosažení požadované usnášeníschopnosti na mimořádné valné hromadě akcionářů společnosti NN (L) Patrimonial dne 13. ledna 2023, si vás dovolujeme upozornit na konání druhé mimořádn…
Dovolujeme si vás upozornit na nové znění statutu neboli prospektu fondu NN (L) International účinného od 1. ledna 2023. Dokument si můžete stáhnout pod odkazem níže. 
Dovolujeme si vás upozornit na konání výroční valné hromady dne 26. ledna 2023 ve 14:00 hod s následujícím programem:  Program 1. Prezentace zpráv představenstva společnosti a nezávislého…
Dovolujeme si vás upozornit na nové znění statutu neboli prospektu fondu NN (L) Patrimonial, které je účinné od 1. ledna 2023. Dokument si můžete stáhnout pod odkazem níže.   
Dovolujeme si vás upozornit na nové znění statutu neboli prospektu fondu NN (L) účinného od 1. ledna 2023. Dokument si můžete stáhnout pod odkazem níže. 
Dovolujeme si vás upozornit na konání mimořádné valné hromady dne 13. ledna 2023, kde se bude schvalovat změna názvu společnosti z NN (L) International na Goldman Sachs Funds IV. Změna vstoupí v platnost 6. března 2023. V důsledku t…
Dovolujeme si vás upozornit na konání mimořádné valné hromady dne 13. ledna 2023, kde se bude schvalovat změna názvu společnosti z NN (L) na Goldman Sachs Funds III. Změna vstoupí v platnost 6. března 2023. V důsledku této…
Dovolujeme si vás upozornit na konání mimořádné valné hromady dne 13. ledna 2023, kde se bude schvalovat změna názvu společnosti z NN (L) Patrimonial na Goldman Sachs Funds V. Změna vstoupí v platnost 6. března 2023. V důsledku t…
Za účelem dalšího pokroku v integraci společnosti NN Investment Partners s Goldman Sachs Asset Management jsme se rozhodli provést změny, které se týkají činností správy portfolia a jmenování investičních…
Dovolujeme si vás informovat, že společnost NN (L) International zveřejňuje Výroční zprávu a účetní závěrku SICAVu za finanční rok končící dnem 30. června 2022. Celý dokument si můžete stáhnout pod odkaze n…
Dovolujeme si vás upozornit na konání řádné valné hromady dne 20. října 2022 v 15:20 hod s následujícím programem:  Program 1. Prezentace zpráv představenstva společnosti a nezávislého…
Dovolujeme si vás upozornit na nové znění statutu neboli prospektu fondu NN (L) účinného od 1. října 2022. Dokument si můžete stáhnout pod odkazem níže. Více informací o změnách provedených v prospektu najdete…
Dovolujeme si vás upozornit na nové znění statutu neboli prospektu fondu NN (L) Patrimonial, které je účinné od 1. října 2022. Dokument si můžete stáhnout pod odkazem níže.  Více informací o změnách…
Dovolujeme si vás upozornit na nové znění statutu neboli prospektu fondu NN (L) International účinného od 1. října 2022. Dokument si můžete stáhnout pod odkazem níže. 
Dovolujeme si vás informovat o úpravách v prospektu společnosti NN (L), který bude vydán ke dni 1. října 2022. Jak již bylo oznámeno v červnu, dochází ke změně SFDR klasifikace některých fondů.   Změna z článku…