Nový fond NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

Dne 15. prosince 2016 se mění název a strategie fondu NN (L) Patrimonial Balanced Euro a vzniká tak nový fond NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable.

Hlavní změny, které s sebou přináší nová strategie založená na principu odpovědného investování (sustainable investing), jsou následující:

  • fond investuje do společností, které dodržují politiky udržitelného rozvoje a zohledňují ekologické a sociální principy,

  • fond investuje přímo do akcií a dluhopisů (původní fond NN (L) Patrimonial Balanced Euro investoval do fondů, měl statut tzv. "Fondu fondů"),

  • fond investuje do společností v zemích vyspělé Evropy vč. Velké Británie, Norska a Švýcarska (původní fond NN (L) Patrimonial Balanced Euro investoval pouze do zemí eurozóny).

Složení srovnávacího indexu fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (benchmarku) je 50 % MSCI Europe Index (Net), 50 % Barclays Euro Aggregate. ISIN korunové třídy fondu zůstává stejný. 

Pro více informací o fondu navštivte detail fondu pod odkazem zde.