Oznámení akcionářům společnosti NN (L) International - Pololetní zpráva a neuditovaná účetní závěrka

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost NN (L) International zveřejňuje pololetní zprávu a neauditovanou účetní závěrku SICAVu za finanční rok končící dnem 31. prosince 2019.

Celý dokument si můžete stáhnout pod odkazem níže.