Oznámení akcionářům společnosti NN (L) - září 2017

Dovolujeme si vás upozornit na nové znění statutu fondu NN (L) s účinností od 1. října a 1. listopadu 2017 (v závislosti na tom, jak je uvedeno u jednotlivých kapitol oznámení akcionářům). Dokument si můžete stáhnout pod odkazem níže, nebo jej můžete nalézt spolu s dalšími dokumenty ke stažení na našich webových stránkách u detailu vybraného fondu v sekci fondy.

Zvláštní pozornost prosím věnujte kapitole i) oznámení akcionářům, ve které se oznamuje změna názvu podfondu „NN (L) US Fixed Income“ na nový název „NN (L) US Factor Credit“, a dále kapitole p), ve které se oznamuje zavření, ukončení a zrušení některých neaktivních tříd akcií vydávaných investiční společností.