Oznámení o pozastavení výpočtu NAV u fondu NN (L) Greater China

Vzhledem k silnému tajfunu, který se dnes objevil v Hong Kongu a díky kterému bylo náhle pozastaveno obchodování na Hong Kong Stock Exchange, se představenstvo společnosti NN (L) rozhodlo pozastavit dne 2. 8. 2016 výpočet čisté hodnoty aktiv (NAV) podfondu NN (L) Greater China.

 

Důvodem je fakt, že většina důležitých investic v portfoliu tohoto podfondu je obchodováno právě na Hong Kong Stock Exchange. Představenstvo společnosti NN (L) je (dle prospektu fondu) oprávněno takto učinit i mimo standardní tzv. neobchodní dny fondu a to v případě, že na trzích nastane nečekaná situace, která neumožňuje exekuci požadovaných transakcí.