Přerušení obchodování u podfondu NN (L) Greater China

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o mimořádném přerušení obchodování podfondu NN (L) Greater China. Více informací v přiloženém oznámení.