Jak pracovat s investičním rizikem?

4 užitečné tipy pro práci s investičním rizikem

Investiční riziko. Pro nepoučeného laika hrozivý pojem, který od jakéhokoliv investování předem odrazuje. Pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch. Jak investovat peníze a zároveň minimalizovat investiční riziko?
 

1. Diverzifikujte. I mezi jednotlivými fondy.

Diverzifikace je rozložení investované částky do více typů investic, které jsou na sobě ne­závislé. Platí staré známé „Nedávejte všechna vajíčka do jednoho košíku“. Navíc se mohou – v ideálním případě - různé druhy investic vyví­jet různě. Pokud jedna klesá, druhá může růst a naopak. Rizikovost investic se tedy vůbec nemusí sčítat! Například vhodným přidáváním akcií do dluhopisového portfolia lze celkové riziko pro investora snížit, aniž by se dokonce snížil dlouhodobý výnos pro investora!

Příběh: Jaký je rozdíl mezi investicí a hazardem?

Matka má dva syny – dvojčata. Jeden z nich propadl hazardu: chodí hrát pravidelně do kasina a sází kapesné vždy „na červenou“. Matka si dělá starosti… Ale manžel – statistik – v klidu radí: „Budeme diverzifikovat. Naučíme sázet ještě i našeho druhého syna. Pokud bude sázet vždy proti bratrovi „na černou“, bude naše rodina zajištěná proti hazardu.“

Má otec pravdu? Ne tak docela. V reálném kasinu totiž může padnout také nula, která je zelená. V tomto případě by prodělali oba synové. Čím déle budou oba hrát v kasinu, tím více nul padne a dlouhodobě budou navzdory „diverzifikaci“ oba prohrávat. Diverzifikace dokáže prohry „jen“ tlumit.

Trhy ale nejsou kasino, při investování do akcií a dluhopisů je situace systémově jiná. Trhy sice téměř náhodně kolísají, ale akcie mají své dividendy a dluhopisy své úroky. Krátkodobě můžete vydělat i prodělat, ale čím déle investujete, tím větší je pravděpodobnost, že vyděláte. A diverzifikací si tuto pravděpodobnost ještě dále zvýšíte.

Z pohledu diverzifikace jsou podílové fondy výborným nástrojem. Každý podílový fond je sám o sobě diverzifikovaný v rámci své investiční strategie. Přesto se doporučuje diverzifikovat i mezi jednotlivými fondy (například kombinace akciových a dluhopisových fondů). Nebo využít jednodušší řešení: investice do fondu fondů. Takovým způsobem můžete snadno zajistit to, že investice bude v konečném důsledku rozložena do stovek jednotlivých titulů.
 

2. Respektujte investiční horizont

Investiční riziko klesá s časem. Víme, že akcie jsou obecně velmi rizikové (mají vysokou volatilitu). Najít na akciových trzích ztrátové nebo extrémně výnosné roky není žádné umění. Najdeme klidně roky, kdy akciové trhy poklesly nebo rostly třeba o 20 nebo 30 %. Už hůře se budou hledat tříletá období poklesu. A obtížné bude najít pěti nebo sedmileté periody s negativním výnosem. Čím delší období pro svou investici zvolíme, tím bezpečnější investování je. U fondů se často zmiňuje tzv. doporučený investiční horizont. Je to právě období, které by mělo investora s rozumnou pravděpodobností ochránit před poklesy trhů. Investiční horizont je tedy důležitý. Respektujte jej.

3. Investujte pravidelně

Pravidelné investování rozkládá riziko nevhod­ného načasování investice v čase. Při investování stále stejné částky využíváte poklesu trhů a automa­ticky nakupujete stále více podílových listů. Ty se vám zhodnotí, jakmile se trhy opět obrátí k růstu. Pokud jsou ceny nahoře, pravidelným investováním nakupujete naopak méně. Rizi­kovost vaší investice přirozeně klesá.
 

4. Respekt k rizikovému profilu

Různé investice vykazují různý poměr mezi očekávaným výnosem a rizikem. Akciové fondy patří k rizikovějším a dlouhodobě nejvýnosnějším nástrojům. Dluhopisové fondy naopak patří k těm kon­zervativnějším investicím, ovšem jejich výnosy jsou obvykle také nižší.

Znamená to, že by každý dlouhodobý investor měl investovat automaticky vše do akcií? Ne! Konzervativní investor například nebude tole­rovat pokles hodnoty svého portfolia o desítky procent. Při podobném poklesu by konzer­vativní investor velmi pravděpodobně svou investici v panice ukončil a realizoval tak zby­tečnou ztrátu. Naopak dynamický investor by pokles cen na trhu využil k dalšímu navýšení své investice. Konzervativnější investoři budou mít pro své klidné spaní portfolio složeno více z dluhopisů a méně z akcií. U dynamických investorů tomu bude samozřejmě naopak. Ale nemusí jít vždy jen o psychologii. Svou roli bude hrát například také konkrétní majetková situace investora a další faktory.

Definice „Investiční rizika”

Investiční riziko je riziko, že se výnos zvolené investice bude odlišovat od námi očekávaného výnosu. Výnos měříme obvykle v procentech ročně (% p.a.). In­vestiční riziko nejčastěji měříme jako tzv. volatilitu (kolísavost). Jde statistickou veličinu, která vyjadřuje směrodatnou odchylku například jednotlivých ročních výnosů od průměrného ročního výnosu.

Příklad 1: průměrný roční výnos fondu NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK) za posledních 5 let je 10 %*. Volatilita tohoto fondu (tedy míra investičního rizika) byla 8 %*. Lze podle zákonů statistiky říci, že přibliž­ně dvě třetiny všech ročních výnosů tohoto fondu se v historii pohybovaly v rozmezí 10 % ± 8 %. (tedy +2 % až +18 % za rok). Existovala však i přibližně třetinová pravděpodobnost, že se dosažený výnos pohyboval mimo tento interval.

Příklad 2: Dluhopisový fond NN (L) Euro Fixed Income (EUR) dosáhnul za stejné období prů­měrný výnos 4 % p.a.* s vola­tilitou 3,5 %*. Většinou se tedy výnos pohyboval v intervalu 4 % ± 3,5 % (tedy 0,5 % až 7,5 %).

Závěr: Oba příklady bychom mohli zobecnit. Investice s niž­ším průměrným výnosem mají typicky nižší volatilitu (investiční riziko). Pokud chcete dosáhnout vyššího výnosu, je nutno vsadit na investice s vyšší volatilitou (investičním rizikem). Ale pozor! Pokud to uděláte, není 100 % záruka, že se vám podaří vyšší­ho výnosu opravdu dosáhnout. Je to ale velmi pravděpodobné. Za snášení této nejistoty bývá investor zpravidla odměněn vyššími dosaženými průměrnými výnosy.

* Zdroj: NN IP, Bloomberg; data k 31. 3. 2017

 

Zdroj: http://www.swapmeetdave.com/Bible/Invest.htm

 

Odebírejte novinky ze světa investic

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.