Poklesy na trzích: vyřaďte emoce, zařaďte nudnou statistiku. Odměnou vám bude sladký výnos.

Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně. Ti, kteří se drží svého investičního horizontu, se na konci zpravidla radují ze zhodnocení svého majetku. Naopak ti, kteří podlehnou pochybám o svém rozhodnutí, svého brzkého odkupu zpětně často litují.

Proč je tak důležité dodržet svůj investiční horizont?

Všichni máme stejný mozek a všichni reagujeme stejně: když vidíme, že hodnota fondu kolísá a trhy jsou nervózní, znervózníme také. Naším mozkem běží nevyřčené otázky: Bude trh ještě klesat? Nemám radši vybrat peníze hned? A upřímná odpověď? Ano, trh může klesat a může růst. Dodržte však svůj původní investiční horizont, tedy nevybírejte předčasně. Je to totiž to nejlepší, co můžete udělat.

U dynamických investic je doporučený investiční horizont minimálně 7 let, u vyvážených 5 let a u konzervativních 3 roky. Kromě našeho emočně založeného mozku totiž funguje také statistika a ta je stejně neúprosná. Mnozí mají ještě v živé paměti roky 2008-2009, kdy investičním světem zmítala finanční krize. I přesto se ti, kteří dodrželi investiční horizonty, radovali ze zisku. Dokonce i ti “smolaři”, kteří investovali do amerických akcií reprezentovaných indexem S&P500 na vrcholu, tedy 1. července 2007, se o 10 let později dívali na více než 60% výnos své investice.

Neúprosná statistika také říká:

  1. Čím déle investujeme, tím větší máme pravděpodobnost, že dosáhneme investičního cíle.
  2. S každou investicí jsou spojená rizika, bezriziková investice neexistuje.
  3. Čím vyšší má investice očekávaný výnos, tím vyšší s  sebou nese riziko možné ztráty a naopak.

Volatilita neboli kolísavost trhů

Ilustrujme si kolísavost trhů na třech strategiích z rodiny NN Fondů: opatrné strategii ve fondu NN (L) First Class Multi Asset (FCMA), vyvážené strategii ve fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (PBES) a dynamické strategii ve fondu NN (L) Patrimonial Aggressive (PAAG).

Následující graf znázorňuje výkyvy ve výkonnosti vybraných NN Fondů v jednotlivých kvartálech roku 2017 a 2018. Čím dynamičtější strategie, tím větší výkyvy cen. Srovnejme však jejich výkonnost za 5 let a rázem máme před očima jiná čísla:

  • opatrný NN (L) First Class Multi Asset (EUR) vynesl investorům ročně 3,26 %,
  • vyvážený NN (L) Patrimonial Balanced European SUstainable (CZK) ročně 4,67 %,
  • a dynamický NN (L) Patrimonial Aggressive ročně plus 6,70 %.

 

Zdroj: NN INvestment Partners, výkonnost CZK třídy fondů FCMA, PBES a PAAG v jednotlivých kvartálech k 30. 6. 2018

A jaké další zásady Vám pomohou snižovat riziko?

  1. Rozdělte úspory a finanční majetek mezi více aktiv, je to variace poučky nedávat všechna vejce do jednoho košíku.
  2. Dodržujte časový horizont, rezervu investujte vždy krátkodobě a konzervativně, peníze na důchod dlouhodobě, a pokud vám to vaše tolerance rizika dovolí, tak dynamicky.
  3. Investujte pravidelně. V době poklesů totiž nakupujete levněji, což se většinou snažíte dělat i v běžném životě. A stejně se chovají ti nejlepší investoři světa. Kupují levně.

Náš investiční výhled je stále příznivý. Světová ekonomika je i přes pár obláčků na jinak jasném nebi v dobré kondici. A pokud při pohledu na výpis z investičního účtu znejistíte, vzpomeňte na statistiku a svůj investiční horizont.

Právní upozornění

Tento text nepředstavuje nabídku ke koupi cenných papírů. Za ztrátu, která by mohla čtenáři případně vzniknout použitím informací uvedených v tomto dokumentu, nenese NN Investment Partners C. R., a. s. žádnou zodpovědnost. S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Všechny důležité informace a dokumenty týkající se zmiňovaných fondů, včetně souvisejících rizik a nákladů, jsou k dispozici na www.nnfondy.cz

Odebírejte novinky ze světa investic

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.