Pravidelné investování

Při pravidelném investování vám mohou podílové fondy nabídnout zajímavé a stabilní výnosy. Nemusíte investovat závratné částky, stačí již 500 korun měsíčně. Pravidelné investování je skvělou možností, jak investovat peníze. Podívejte se, v čem spočívajívýhody pravidelného investování.

Co je pravidelné investování

Jedná se o dlouhodobé investování stále stej­né částky v pravidelných (nejčastěji měsíčních) intervalech. Pravidelné investování může slou­žit jak k budování finanční rezervy do budouc­na, tak jako nástroj pro snížení investičního rizika.

Efekty strategie pravidelného investování

Turbulence na trhu ve váš prospěch

Pravidelným investováním můžete zcela auto­maticky využít výkyvy trhu ve svůj prospěch:

  • při poklesu trhů využíváte poklesu cen aktiv a za stále stejnou částku nakupujete více levnějších podílových listů
  • při růstu trhu se zhodnocují všechny vaše dříve nakoupené podílové listy

 

Nižší riziko

Obáváte se, že vložíte své peníze do fondu v nevhodný okamžik, kdy jsou trhy nahoře? Pravidelnost nákupů snižuje riziko nevhodné­ho načasování trhu. Dlouhodobým pravidel­ným investováním dochází přirozeně k průmě­rování nákupní ceny. Proto je tato strategie obzvlášť vhodná pro dlouhodobé investování do dynamických (a tedy kolísavějších) typů fondů. A to dokonce i pro takové klienty, kteří by se jinak obávali do takto dynamických pro­duktů vstupovat.

 

Ideální situace?

Pokles trhu! Velmi zajímavého výsledku dosahuje strategie pravidelného investování při poklesu trhu ve tvaru „U“. Investor může zhodnotit své prostředky, i když hodnota podílového listu nedosáhne po ukončení poklesu ani na svou původní úroveň. Naopak nejméně příznivá situace je vývoj ve tvaru „A“ (růst následovaný poklesem).

 

Pro koho je pravidelné investování vhodné?

Pro investory, kteří…

  • Chtějí postupem času nakumulovat zajímavou částku
  • Nemají chuť nebo ochotu každý den sledovat chování trhů
  • Chtějí s investováním opatrně začít
  • Se chtějí radovat jak z růstu trhů (zhodnocení investice), tak i z jejich poklesu (příležitosti pro levnější pravidelné nákupy)

Odebírejte novinky ze světa investic

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.