Získali jsme od OSN opět nejvyšší rating A+

04.08.2020 | Novinky

Také letos se nám podařilo obhájit nejvyšší rating A+ za naši strategii uplatňování principů společensky odpovědného investování, integraci ESG faktorů (E – životní prostředí, S – sociální faktory a G – udržitelné řízení) a výkon vlastnických práv v akciových fondech. Toto hodnocení jasně reflektuje naši ambici stát se lídrem v oblasti společensky odpovědného investování.

Získané investiční hodnocení dokazuje, že jsme nejen odhodláni důsledně uplatňovat principy společensky odpovědného investování, ale také že se nám integrace těchto principů daří. ESG kritéria byla ke konci června 2020 úspěšně integrována již v 71 % aktiv pod správou.

Koncept společensky odpovědného investování považujeme za nejlepší způsob, jak zvýšit návratnost investice v poměru k rizikům a zároveň přispět společnosti jako celku. Integrace ESG faktorů umožňuje dle našeho názoru odhalit potenciální hodnotu firem v budoucnu. Udržitelné NN Fondy prokázaly odolnost během velké finanční krize v roce 2008 a překonaly své tradiční konkurenty také při koronakrizi, což přisuzujeme přísnému výběru akcií do portfolií fondů a zaměření na firmy s udržitelným a perspektivním obchodním modelem.

Valentijn van Nieuwenhuijzen, investiční ředitel ve společnosti NN Investment Partners: „Jsme hrdí na to, že náš závazek být lídrem společensky odpovědného investování byl opět potvrzen nejvyšším hodnocením od OSN. Dosažením nejvyššího skóre však naše práce nekončí. Nadále budeme pokračovat v našem úsilí rozšířit integraci ESG faktorů do většího podílu našich aktiv pod správou, podnítit pozitivní změny ve společnosti a podpořit společensky odpovědný přístup k investování jako nový standard.“

Význam společensky odpovědného investování v posledních letech celosvětově roste. Vytváří prostor pro zachování dlouhodobých zisků a podmínek udržitelného rozvoje pro budoucí generace. Proto se odpovědné investování vyplatí.

5 důvodů, proč investovat odpovědně

  1. Návratnost investic se zvyšuje především díky důrazu na udržitelný způsob řízení firem, do nichž fondy investují.

  2. Investujete do firem, které aktivně přistupují k ochraně životního prostředí a sociální udržitelnosti.

  3. Přispíváte v boji proti změně klimatu a pomáháte snižovat uhlíkovou stopu.

  4. Podporujete slušný přístup k zaměstnancům, dodržování lidských práv, boj proti dětské práci a diskriminaci.

  5. Důraz je kladen na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.

 

Více informací o společensky odpovědném investování naleznete pod tímto odkazem.