Oznámení akcionářům o společnosti NN (L) – září 2015

Představenstvo společnosti NN (L) tímto informuje akcionáře o změnách v prospektu, které jsou uvedeny v přiloženém souboru.