Oznámení akcionářům společnosti ING (L) Patrimonial – únor 2015

Představenstvo společnosti se rozhodlo svolat mimořádnou valnou hromadu hromada, která se bude konat za účasti notáře v sídle společnosti dne 26. března 2015 v 15:00 hod lucemburského času.