Oznámení akcionářům společnosti ING (L) Flex – červenec 2014

Dovolujeme si vás upozornit na nadcházející změny v prospektu společnosti ING (L) Flex. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.