Fond NN (L) Latin America Equity mění svoji investiční strategii i název

Změna investiční strategie

Nově bude fond investovat kromě zemí Latinské Ameriky i v Asii (vyjma Japonska), východní Evropě, Africe a na Středním východě. V hledáčku fondu jsou rovněž cenné papíry, jejichž podstatná část výnosů či zisků pochází z rozvíjejících se trhů. Základním předpokladem pro zařazení cenného papíru do portfolia fondu bude nově také splnění předpokladů udržitelného rozvoje a respektování sociálních a environmentálních zásad.

Změna názvu a srovnávacího indexu

Se změnou investiční strategie dochází rovněž ke změně názvu fondu na NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity. Dojde také k úpravě srovnávacího indexu (benchmarku). Původní srovnávací index MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (NR) bude nahrazen indexem MSCI Emerging Markets (NR).

Odebírejte novinky ze světa investic

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.