Komentář k vývoji NN Fondů v únoru 2020

Vývoj akciových trhů ve světě

Komentář k vývoji NN Fondů

 

NN (L) International Czech Short Term Bond (CZK)            

 • Výnosy krátkodobých státních dluhopisů klesly v důsledku zvýšené poptávky způsobené panikou investorů kvůli šíření koronaviru, sazby na peněžním trhu rostly díky zvýšení základní sazby ČNB.

 • Průměrná durace fondu vzrostla na 0,78 roku, průměrný výnos do splatnosti poklesl na 2,01 %.

 • Fond zhodnotil o něco méně než benchmark. Hlavním důvodem byla nižší durace a odlišný výběr dluhopisů do portfolia fondu.

 • Fond investoval zjm. do krátkodobých českých státních dluhopisů (63 %) a bankovních depozit (25 %).

 

NN (L) International Czech Bond (CZK)      

 • Nečekané zvýšení základní sazby ČNB a panika ohledně šíření koronaviru znamenaly pokles výnosů českých státních dluhopisů.

 • Průměrná durace fondu vzrostla na 6,99 roku a průměrný výnos do splatnosti klesl na 1,57 %.

 • Díky své strategii nejdelší durace na trhu fond překonává většinu konkurenčních fondů.

 

NN (L) International Central European Equity (CZK)         

 • Nejhůře se dařilo polským akciím, které spadly o více než 14 %; kromě koronaviru zde na trhy negativně působí také pokračující angažovanost státu v soukromých firmách.

 • Nejmenší ztrátu v regionu zaznamenal maďarský trh.

 • Ačkoliv jsme nadále přesvědčeni o růstovém potenciálu regionu CEE, trh bude ovlivněn vývojem ve světě, který je nyní ochromen snahou zastavit šíření virové epidemie.

 • Strategie fondu se nemění, preferujeme rumunské akcie, a naopak jsme snížili zastoupení polských akcií síťových odvětví (utility) a komoditního sektoru.

 

NN (L) First Class Multi Asset (CZK)           

 • Únorový pokles akciových trhů a dalších rizikovějších typů aktiv negativně ovlivnil výkonnost fondu.

 • Pozitivně přispěly státní dluhopisy; firemní dluhopisy a zlato v portfoliu zakončily měsíc s nulovým zhodnocením.

 • Snížili jsme podíl akcií v portfoliu na 25 %.

 • Pro další měsíce očekáváme zpomalení světové ekonomiky a přetrvávající volatilitu na trzích.

   

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (CZK)           

 • Šíření viru mimo Čínu způsobilo výprodej na evropských akciových trzích.

 • Akcie smazaly dosavadní zisky a zapříčinily celkové záporné zhodnocení. Kvalitní dluhopisy v portfoliu fondu ztráty zmírnily, stejně jako společensky odpovědné fondy v portfoliu fondu.

 • Ohledně dalšího vývoje jsme obezřetní a nastavení portfolia udržujeme neutrální.

 • V dalších měsících očekáváme ekonomické zpomalení v regionu a zvýšené kolísání trhů.

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK)        

 • Index MSCI World klesl o 7,3 %; nebylo regionu, kam by se mohli akcioví investoři „schovat“ a ubránit se ztrátám.

 • Evropský dluhopisový index Bloomberg Barclays Euro Aggregate zhodnotil o 0,9 %, čemuž pomohla zvýšená poptávka investorů po bezpečnějších investicích do kvalitních státních a firemních dluhopisů.

 • Snížili jsme podíl akciové složky na neutrální a navýšili podíl státních dluhopisů. U akcí preferujeme USA, protože EU se zdá být zranitelnější.

 

NN (L) Global High Dividend (CZK)              

 • Dopady ochranných opatření v Číně, EU a dalších zemích začaly negativně ovlivňovat vývoj světové ekonomiky. Akciové indexy klesaly napříč všemi regiony.

 • Největší ztráty zaznamenaly cyklické sektory (energie, materiály, finance), naopak o něco méně klesaly sektory defenzivní (zdravotnictví, telekomunikace).

 • Přerušení dodavatelských řetězců ve světovém obchodě, pokles turismu a ekonomické aktivity obecně vnímáme jako největší rizika pro opětovné zotavení trhů.

 

Odebírejte novinky ze světa investic

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.