Poklesy na trzích aneb proč je důležité dodržet svůj investiční horizont

Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně. Ti, kteří se drží svého investičního horizontu, se na konci zpravidla radují ze zhodnocení svého majetku. Naopak ti, kteří podlehnou pochybám o svém rozhodnutí, svého brzkého odkupu zpětně často litují.

Vyřaďte emoce, zařaďte nudnou statistiku. Odměnou vám bude sladký výnos.

Téměř všichni investoři reagují podobně: když vidíme, že hodnota fondu kolísá a trhy jsou nervózní, znervózníme také. Naším mozkem běží nevyřčené otázky: Bude trh ještě klesat? Nemám radši vybrat peníze hned? A upřímná odpověď? Ano, trh může klesat a může růst. Dodržte však svůj původní investiční horizont, tedy nevybírejte předčasně. Je to totiž to nejlepší, co můžete udělat.

U dynamických investic je doporučený investiční horizont minimálně 7 let, u vyvážených 5 let a u konzervativních 3 roky. Kromě našeho emočně založeného mozku totiž funguje také statistika a ta je stejně neúprosná. Mnozí mají ještě v živé paměti roky 2008-2009, kdy investičním světem zmítala finanční krize. I přesto se ti, kteří dodrželi investiční horizonty, radovali ze zisku. Dokonce i ti “smolaři”, kteří investovali do amerických akcií reprezentovaných indexem S&P500 na vrcholu, tedy 1. července 2007, se o 10 let později dívali na více než 60% výnos své investice.

Neúprosná statistika také říká:

 • Čím déle investujeme, tím větší máme pravděpodobnost, že dosáhneme investičního cíle.

 • S každou investicí jsou spojená rizika, bezriziková investice neexistuje.

 • Čím vyšší má investice očekávaný výnos, tím vyšší s sebou nese riziko možné ztráty a naopak.

Volatilita neboli kolísavost trhů

Ilustrujme si kolísavost trhů na třech strategiích z rodiny NN Fondů:

 • opatrné strategii ve fondu NN (L) First Class Multi Asset (FCMA): převaha konzervativní složky 50-100 %

 • vyvážené strategii ve fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (PBES): 50 % akcií, 50 % dluhopisů

 • dynamické strategii ve fondu NN (L) Patrimonial Aggressive (PAAG): 75 % akcií, 25 % dluhopisů

Následující graf znázorňuje výkyvy ve výkonnosti vybraných NN Fondů v jednotlivých kvartálech roku 2018 a 2019. Čím dynamičtější strategie (tj. větší podíl akcií), tím větší výkyvy cen. Srovnejme však jejich průměrnou roční výkonnost za 5 let a rázem máme před očima jiná čísla:

 • opatrný NN (L) First Class Multi Asset (EUR) vynesl investorům ročně 1,14 %,

 • vyvážený NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (CZK) ročně 3,52 %,

 • a dynamický NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK) ročně plus 5,46 %.

 

Zdroj: NN Investment Partners CR; výkonnost CZK třídy fondů FCMA, PBES a PAAG v jednotlivých kvartálech k 31. 12. 2019

Jaké další zásady Vám pomohou snižovat riziko?

 1. Diverzifikujte. Rozdělte úspory a finanční majetek mezi více aktiv, je to variace poučky nedávat všechna vejce do jednoho košíku.
 2. Dodržujte investiční horizont, rezervu investujte vždy krátkodobě a konzervativně, peníze na důchod dlouhodobě, a pokud vám to vaše tolerance rizika dovolí, tak dynamicky.
 3. Investujte pravidelně. V době poklesů totiž nakupujete levněji, což se většinou snažíte dělat i v běžném životě. A stejně se chovají ti nejlepší investoři světa. Kupují levně.

Trhy v posledních týdnech čelí turbulentnímu vývoji, který je způsoben šířením koronaviru a následným zaváděním vládních opatření, jejichž cílem je zamezit jeho dalšímu rozšíření. V důsledku toho lze pozorovat výrazné poklesy na trzích.  Pokud při pohledu na výpis z investičního účtu znejistíte, vzpomeňte si na statistiku a svůj investiční horizont.

 

Odebírejte novinky ze světa investic

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.