Jak koronakrize ovlivní fungování firem?

  • Koronakrize podnítila transformaci napříč všemi odvětvími a sektory ekonomiky

  • Definovali jsme tři faktory, které budou ovlivňovat další vývoj: změna firemního prostředí, měnící se spotřebitelské chování a budoucí obchodní směřování firem

  • Investoři, kteří budou tyto faktory průběžně sledovat a udržovat adaptivní investiční přístup, mohou lépe čelit budoucím výzvám

Koronavirus nadále přetváří realitu našeho každodenního života a svět kolem nás, a tak se zdá být stále obtížnější představit si cestu zpět k „normálu“. Firmy, vlády a jednotlivci se potýkají se změnami, které uvedly do pohybu nové a nečekané trendy v téměř každém odvětví. Vzhledem k tomu, že návrat ke stavu před pandemií je zatím v nedohlednu, prozkoumáme tři klíčové faktory, které v současné době firmy nejvíce ovlivňují.

V mnoha průmyslových odvětvích jsou změny vyvolané pandemií viditelné již dnes. Karanténní opatření zvýšila poptávku po online službách, z čehož těžil zejména technologický sektor. Dominantní postavení lídrů tohoto odvětví, jako je Microsoft, Netflix či Apple, se ještě více upevnilo.  Těžce zasaženy byly naopak sektory maloobchodu, zábavy a cestovního ruchu. Vzrůstající oblibu e-shopů jsme mohli pozorovat již před pandemií, nicméně koronavirus tento trend ještě urychlil. Celá řada firem se navíc potýkala se zranitelností svých globálních dodavatelských řetězců a potřebou flexibilnější provozní struktury.

Transformace probíhající napříč odvětvími vyvolává zásadní otázku, jak by se od tohoto okamžiku mělo vyvíjet podnikové prostředí. Návrat ke starému statusu quo zjevně není na pořadu dne, ale budoucnost je stále nejistá. Nyní je důležité, jak na tyto změny zareagují vlády a regulátoři, jednotlivci i samotné firmy. Zavazujeme se k budování spravedlivějšího a odolnějšího podnikového prostředí, které zlepší prosperitu všech, nebo zvítězí krátkodobé myšlení?

S ohledem na nejistotu spojenou s tím, jak bude návrat do „normálu“ vypadat, jsme identifikovali tři stěžejní faktory, které budou formovat budoucí podobu firem v mnoha průmyslových odvětvích. Analýzou toho, jak by se tyto neznámé mohly vyvíjet a jak rychlé a trvalé by jimi způsobené změny mohly být, se můžeme lépe připravit na budoucnost.

Změny firemního prostředí

Koronakrize může způsobit dramatické změny firemního prostředí v globálním měřítku. Přístup uplatňovaný v USA, který akcentuje v první řadě zájmy akcionářů a generování zisku, vedl k rozsáhlé konsolidaci, která nevykazuje známky zpomalení. Lídři odvětví, zejména v technologickém sektoru, tak posílili své dominantní postavení a nyní usilují o nové cesty ke konsolidaci. Vlády a regulační orgány v Evropě nadále uplatňují přístup zohledňující všechny zúčastněné strany – nejen akcionáře, ale i zaměstnance, zákazníky, dodavatele či místní komunitu. Čína preferuje model státního podniku, v nichž je strategické směřování firem v rukou vlády.

Výsledek této nerovnosti spočívá v nalezení rovnováhy. Dominantní americké společnosti sice prozatím generují zisky, ale jejich krátkodobé zaměření by mohlo ohrozit jejich činnost v dlouhodobějším horizontu. Čínský model mezitím hrozí svržením zavedené hegemonie USA. Otázek ohledně dalšího vývoje vyvstává hned několik. Přehodnotí evropské vlády a regulátoři v reakci na pandemii svůj přístup? Bude americkým technologickým gigantům umožněno stále více dominovat v odvětví, které nenabízí žádnou skutečnou konkurenci? Nejdůležitější otázkou však zůstává, který model bude nejvhodnější v době po odeznění koronakrize.

Změna spotřebitelského chování

S nastupujícím trendem studia a práce z domova se naše životy rychle změnily. To dopadlo zejména na maloobchod, zábavní průmysl a cestovní ruch, přičemž řada firem byla nucena propouštět své zaměstnance nebo dokonce zavřít úplně.  

Pokud budou tyto trendy pokračovat ve stejné míře i v následujících letech, naše spotřební návyky by se mohly trvale změnit, a s tím dokonce i náš způsob života. Maloobchod ve formě nákupních center, jak ho známe dnes, by se mohl více podobat showroomům, jelikož zákazníci budou upřednostňovat pohodlí nákupu z domova. Zatímco například kina se mohou kvůli online streamování potýkat s trvalejšími problémy. Čím dál více firem přechází na práci z domova, což omezuje potřebu kancelářských prostor i stravovacích zařízení v okolí kanceláří. Lze proto očekávat i transformaci měst. Z univerzitních měst se pak mohou stát města duchů. Zvýšené povědomí o sociální odpovědnosti by navíc mohlo vydláždit cestu éře udržitelnější výroby a spotřeby.

Změna fungování firem

Mezi klíčové oblasti změn patří dodavatelské řetězce a automatizace. Firmy, které byly zvyklé na pohodlí a nákladovou efektivitu globalizovaných dodavatelských řetězců, čelily v únoru a březnu chaosu způsobenému narušením dodávek. Pandemie také vyzdvihla důležitost flexibility a potřebu rychle reagovat na nový vývoj, což vedlo k impulsu pro vzestup automatizace. Jde o technologii, která reaguje na rychle se vyvíjející dynamiku poptávky a náhlé změny v chování spotřebitelů.

Společnosti, které se nyní snaží v důsledku pandemie přepracovat své procesy, mají mnoho možností. Některé se mohou rozhodnout diverzifikovat své dodavatelské řetězce a získávat zboží od různých dodavatelů a z různých zemí, aby posílily svou odolnost. Jiné by mohly své výrobní procesy přesunout blíže ke koncovému spotřebiteli, nebo je dokonce obstarávat interně. Firmy, které integrují automatizaci do svých procesů, mohou zvýšit produktivitu svých zaměstnanců nebo přistoupit k propouštění ve jménu snižování nákladů. Společnosti budou muset učinit taková rozhodnutí, která povedou k dlouhodobé odolnosti.

Co nás tedy čeká a čemu se vyplatí věnovat pozornost?

Koronakrize zásadně změnila svět, ve kterém žijeme. Byli jsme již svědky transformací v mnoha průmyslových odvětvích a další změny lze očekávat i v budoucnu. Otázkou zůstává, zda budou tyto změny trvalé. Jaký firemní model bude převládat? Spojí technologičtí giganti své síly a znemožní tak prosazení nových konkurentů, kteří by chtěli vstoupit na trh? Budou spotřebitelé neúprosně směřovat k fungování online společnosti, protože trend práce a studia z domova bude i nadále růst? Začnou firmy budovat odolnější dodavatelské řetězce, které plně využijí možností automatizace, nebo se navzdory nákladovým tlakům vrátí k levnějším řešením?

Najít správnou cestu vpřed v současném moři nejistoty není snadný úkol. Otázky ohledně konečného dopadu pandemie stále visí ve vzduchu, jelikož spotřebitelské preference i firemní strategie se stále vyvíjí. Investoři se však mohou na novou realitu připravit a pečlivě sledovat výše popsané faktory. Klíčové je zůstat přizpůsobivý.

Odebírejte novinky ze světa investic

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.