Pozorně sledujeme reálné výnosy

Pozitivní vývoj na akciových trzích v posledních týdnech pokračoval a výnosy amerických státních dluhopisů se nadále pohybovaly v postranním trendu. Ekonomická data zůstávají v souladu s naším scénářem silného postpandemického oživení. I přes rostoucí celkovou inflaci jsou centrální banky při normalizaci měnové politiky opatrné. Na rozdíl od rozvíjejících se zemí rozvinuté ekonomiky již značně pokročily s očkováním. To je hlavní důvod, proč oživení na rozvíjejících se trzích stále zaostává za USA a Evropou.

Hlavní novinkou prvního červnového týdne byla dohoda G7 o minimální 15% dani ze zisku pro velké nadnárodní společnosti. Konsenzus světových lídrů v této oblasti ukazuje, že globální prostředí se pro velké společnosti začalo měnit. V nadcházejících letech jsou pravděpodobné další podobné kroky, které soukromému sektoru budou omezovat prostor pro maximalizaci zisků a pravděpodobně budou spojeny s přísnější regulací. V krátkodobém horizontu to však bude mít na výnosy z akcií a firemních dluhopisů jen omezený dopad.

Ještě nejsme ve fázi významných změn

Hlavním tématem nadcházejících měsíců zůstane rostoucí inflace a taktéž otázka, zda se jedná pouze o dočasný efekt silného postpandemického oživení, nebo o začátek nové éry strukturálně vyšší inflace. Politici v USA, a dokonce i v Evropě, přešli na expanzivnější fiskální politiku. Chtějí posilovat postavení zaměstnanců a snižovat nerovnost příjmů, což by mohlo vést ke strukturálně vyššímu růstu mezd.

Je však ještě příliš brzy na to, abychom si mysleli, že se již nacházíme ve fázi významných změn. Prozatím se domníváme, že celková inflace v první fázi oživení bude nadále růst, ale jakmile nabídka a poptávka naleznou novou rovnováhu, stabilizuje se.

Tento názor je v souladu s aktuálním hodnocením výhledu inflace ze strany Fedu i ECB. V krátkodobém horizontu by se náš pozitivní scénář mohl dostat pod tlak, pokud dojde k prohloubení výpadků v dodavatelských řetězcích. Je však důležité si uvědomit, že dokud budou tržní subjekty nadále věřit, že růst inflace je primárně spojen s dočasnou nerovnováhou mezi nabídkou a poptávkou, bude to pravděpodobně mít jen omezený vliv na očekávání ohledně budoucího vývoje měnové politiky.

Pečlivě vyhodnocujeme signály centrálních bank

V červnu ECB i Fed hodnotí současný stav ekonomiky a vypracovávají střednědobá očekávání růstu a inflace. Očekáváme, že Fed začne postupně připravovat trh na omezování nákupů aktiv. Aby však předešel silné reakci trhu, bude jeho komunikace v příštích několika měsících velmi promyšlená. Domníváme se, že v této situaci ještě mají výnosy amerických státních dluhopisů prostor k růstu.

Pokud jde o střednědobé dosažení inflačního cíle, ECB bude mít větší problémy. To by mělo znamenat, že bude muset zůstat vstřícná. Zdá se však, že se ECB zvlášť neobává vyšších nominálních úrokových sazeb, pokud jsou v souladu s očekáváními vysokého růstu a inflace. ECB svými nákupy aktiv snižuje volatilitu úrokových sazeb, ale zároveň nebrání trendu vyšších výnosů evropských vládních dluhopisů.

Reálné výnosy dluhopisů jsou trvale na nízké úrovni a relativně ukotvené díky politice centrálních bank. Pokud by více centrálních bank přešlo k zpřísňování měnové politiky, dojde ke zvýšení reálných výnosů. Doporučujeme pozorně sledovat zasedání ECB a Fedu.

Odebírejte novinky ze světa investic

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.