5. díl investičního seriálu o Číně: Velká čínská strategie – technologický rozvoj a endogenní růst

Čína, největší rozvíjející se ekonomika, je připravena stát se ještě dominantnějším hráčem na globální scéně. Ve svém aktuálním pětiletém plánu si asijský gigant vytyčuje ambice urychlit technologický rozvoj, stimulovat soukromé investice a dát větší roli domácí spotřebě.

 

Zrychlení technologického rozvoje

Čínské technologické ambice vycházejí z pragmatického zjištění, že s dluhem ve výši 260 % HDP a s klesajícím počtem obyvatel v produktivním věku může udržitelný růst přinést pouze zvýšení produktivity práce.

Za posledních 20 let Čína více než zdvojnásobila své výdaje na výzkum a vývoj v poměru k HDP, čímž se přiblížila k USA. Velká část investic je zaměřena na rozvoj nových technologických odvětví, zejména v oblastech 5G, umělé inteligence, robotiky a udržitelné energie. A mezitím se také modernizuje stávající výroba, a to rychlejším tempem, než se obecně mimo Čínu uznává.

Mezi čínskými lídry převažuje názor, že technologická odvětví by se měla méně spoléhat na zahraniční dodavatele. Jde o přímý důsledek nedávných protekcionistických opatření USA proti Huawei a dalším čínským technologickým firmám.

Čínský objem exportu v technologických odvětvích roste a nové technologie se rychle uplatňují v čínském soukromém i veřejném životě. Zda to povede k růstu produktivity, se teprve uvidí. Roli hrají i jiné faktory než technologický pokrok – efektivita firem, dovednosti pracovníků a alokace kapitálu.

 

Stimulace soukromých investic

Efektivnější alokace kapitálu je hlavním důvodem, proč čínské úřady usilují o výraznější roli soukromého sektoru. Stát vždy hrál vedoucí roli v ekonomice navzdory tomu, že Peking hovořil o tržních reformách. Pokud se však Čína chce stát světovým lídrem v oblasti technologií, bude to vyžadovat větší konkurenci, lepší ochranu duševního vlastnictví a patrně i větší otevřenost vůči zahraničním investorům. A v těchto oblastech skutečně dochází k pokroku.

Přesto se však stát vždy ujistí, že ovládá klíčové investice pro národní bezpečnost. Proto bychom neměli očekávat, že reformy kapitálového trhu budou probíhat rychle, zejména ty, které by uvolnily pravidla týkající se zahraničního vlastnictví.

Celkově však věříme, že soukromý sektor v Číně bude i nadále nabývat na významu. V současné době představuje odhadem 60 % HDP. Růst úvěrů soukromému sektoru začal v posledních měsících překonávat růst úvěrů pro veřejný sektor, což naznačuje, že proces alokace kapitálu se v čínském finančním systému mění.

 

Zaměření na růst spotřeby domácností

Čínská vláda chce také vytvořit lepší podmínky pro vyšší spotřebu domácností. Jak se myšlení čínského vedení vyvinulo, dobře ukazují postpandemické stimuly. V minulosti vláda během krize vždy investovala především do infrastruktury a bydlení. Naproti tomu 65 % celkových stimulů souvisejících s pandemií tvořily daňové úlevy pro soukromé firmy a domácnosti.

Urbanizace je pravděpodobně nejdůležitější pro zvýšení spotřeby domácností. Úřady věří, že odstranění překážek pro migraci z vnitrozemí do měst bude klíčové pro přesun více lidí do skupiny se středními příjmy, snížení nerovnosti příjmů a uvolnění velkého potenciálu spotřeby. Současnou 61% míru urbanizace plánuje vláda do roku 2025 zvýšit na 65 % a v příštích 15 letech na 75–80 %.

Postupně se také liberalizuje stávající systém registrace domácností (chu-khou). V příštích letech můžeme očekávat další uvolňování omezení pro vnitřní migraci. Vláda si je vědoma toho, že migrace bude hrát větší roli při zajišťování dostatku pracovních sil v odvětvích výroby, stavebnictví a služeb. Urbanizace zůstane klíčovým hnacím motorem hospodářského růstu v Číně.

 

Chcete investovat do čínských akcií?

Využijte atraktivních investičních příležitostí s fondem NN (L) Greater China Equity, který je nyní dostupný také v české koruně.

Čínský trh vykazuje nízkou korelaci s globálními trhy. Čínští retailoví investoři drží totiž 48 % celkové tržní kapitalizace a vytvářejí 77 % celkového objemu obchodování. Sentiment čínských investorů je dosti nestálý a může způsobovat krátkodobě vyšší kolísavost trhů. Ideální strategií jsou proto pravidelné investice, které zajistí efektivní eliminaci rizik spojených se špatným načasováním.

Fond se hodí pro dynamičtější investory, kteří jsou ochotni tolerovat vyšší míru kolísavosti a sledovat výnosy na delším horizontu. Při dodržení dlouhodobého investičního horizontu jim bude odměnou vyšší výnos. Doporučený investiční horizont je 7 let.

Odebírejte novinky ze světa investic

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.